Dünya Üzerinde Görülen Bitki Türleri Nelerdir ?
Dünya Bitki Örtüsü Haritası
Eklenti 6628

Dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak Bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru:

1. Geniş yapraklı ormanlar
2. Savanlar
3. Kaktüs
4. Bozkır
5. Maki
6. Orman-çayır
7. İğne yapraklı ormanlar
8. Tayga ormanları

Tundra şeklinde sıralanır.


Eklenti 6627

Her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. Başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer Bitki Türleri görülür.(kutup iklimi hariç)
v Farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii Bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar.
v Yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi Bitki örtülerinin de kısa mesafeler dâhilinde değişmesini sağlar.
v Bitki örtüleri yeryüzüne dağılışlarında aralıksız kuşaklar oluşturmazlar.
v Enlem farkı arttıkça ve farklı enlemlerden oluştukça Bitki örtüsü de çeşitlenir.
v Bitki örtüsü iklimin bir nedeni değil iklimin bir sonucudur.