İnorganik Bileşikler

Su
Asit
Baz
Tuz

Mineraller

*İnorganik Bileşikler:Canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir

*Su: Ortalama bir insan vücudunda %65-70 oranında su bulunmaktadır. Su bitkilerin de bu % 95 kadar çıkmaktadır

Özellikleri

1.Sindirime yardımcı olur
2.Vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar
3.Vücuttaki Zaralı Maddelerin dışarıya atılmasının sağlar
4.Suyun akışkan özelliğinden dolayı moleküllerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar.


* Mineraller:Hücreleri karbonhidrat, yağ ve protein gibi organik bileşikler ile vücuda alınan inorganik tuzlardır.

Özellikleri:

1.Mineraller enzimlerin yapısına katılarak katalizör görevi yapar.
Katalizör:Kimyasal tepkimelere girerek tepkimenin daha kısa sürede ve daha az kullanılmasını sağlayan proteinden oluşmuş kısımdır.
2.Eksikliklerinde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar.
Ca (Kalsiyum) eksikliğinde çocuklarda kemik erimesi yaşlılarda raşitizm.
P (Fosfat) eksikliğindekemiklerde ve dişlerde yumuşama.
Fe (Demir) eksikliğindeanemi
İyot eksikliğinde guatr.
3.Mineraller kanın ozmotik basıncının dengede tutulmasını sağlar.
4.Kas kasılmasında sinirsel uyartıların iletilmesinde görev alır.
5.İyon konsantrasyonunu sağlar.