Arkebakterilerin Yapısı ve Arkebakterilerin Özellikleri

GENEL ÖZELLİKLER
1.Zorlu koşullarda yaşayan (denizaltı volkanik bacalar asitli sıcak tuzlu su )
2.Özellikleri bakımından eubakteri ve eukaryot canlılardan farklı
3.Prokaryotik
4.tek hücreli
5.eşeysiz üreyebilen
6.Özgün metabolik aktivitesi olan bir canlı grubudur yapIsal Özellikler
YAPISAL ÖZELLİKLER
Hücre Duvar :Hücreyi korur ve şekil veriyor
Hücre zarı :Hücrede madde alış verişi ve hareketi düzenleye içerdiği enzimlerle ve özel proteinlerle ATP üretimini sağlar
Sitoplazma Arkebakterilerin Yapısı Arkebakterilerin ÖzellikleriNA ribozom ve organik bileşikler için gerekli ortam ile yaşam süreçleri gerçekleştirmek
DNA :Genetik bilgileri geçmiş nesillere taşır.Yaşamsal olayları yönetir
Plazmid :Bazı genlerin genetik rekombinantlarını taşır
Kapsül :Hücreyi korur diğer hücrelere ve yüzeyler bağlamaya yardımcı olur
Endospor :Ağır çevre koşullarına (ısı veya kuraklık) karşı hücreyi korur
Pilus (Pili) :Başka hücre ve yüzeylere bağlama ayrıca diğer hücrelerle gen alış verişini gerçekleştirir (Konjugasyon)
Flagellum :Hücrenin aktif hareketini sağlar
extremofil:Aşırı ortamla uyum sağlamış bu prokaryotlara Extremophiles adı verilmiştir:

thermophiles; Yüksek sıcaklıklarda yaşar
hyperthermophiles ; Çok yüksek sıcaklıklarda yaşarlar (mevcut kaydı 121 ° C);
psychrophiles; Soğuk ortamlarda yaşar (Antarktika gibi) 4 ° C' en iyi yaşam ortamlarıdır
halophiles; Çok tuzlu ortamlarda yaşar (ölü deniz)
acidophiles; Düşük pH ortamlarda yaşar (pH 1 de yaşar ve pH 7 de ölür);
Alkaliphiles; Yüksek pH değerlerinde yaşar
Habitata bağlı 3 gruba ayrılır

methanogens
thermoacidophile
halophiles

Metanogen

Oksijensiz ortamlarda yaşarlar
ATP sentezlemek için CO2 ve H2 kullanırlar ve Metan üretirler
Bataklık kanalizasyon arıtma tesisleri hayvan sindirim sistemi içinde bulunurlar
Herbivor canlılarda (inekler için) selüloz sindirimini sağlarlar
Metan gazı veya bağırsak gazı (metan) üretirler
4h 2 + CO 2 -> CH 4 + 2H 2 O

Halofil

Çok tuzlu su ortamlarında yaşarlar
Deniz Büyük Tuz Gölü vb
Bacteriorhodopsin ile ışık enerjisinden ATP (enerji) üretir

Arkebakterilerin Yapısı Arkebakterilerin Özellikleri

Termofil

Aşırı sıcak (110 00 C) ve asidik (pH 2) su ortamlarında yaşar
Volkanik bacalarda ve kaplıcalarda bulunan sıcak sularda okyanus zeminindeki asitli ve kaynar su sızıntılarında bulunurlar


DİĞER CANLI GRUPLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

1-Halobacteriumlarda bacteriorhodopsin (mor renkli) adlı Işığa duyarlı rengini ve kimyasal enerjisini sağladığı pigment içerir. Bacteriorhodopsin hücre zarının dış kısmına proton pompalar. protonların geri akışı hücrenin enerji kaynağıdır olan ATP sentezinde kullanılmaktadır

2- Çoğu arkae tRNA ve rRNA genlerinde arkaelere has intronlar bulunur ki bunlar ve eukaryotik intronlara ne de bakteriyel intronlara benzer.

3- bakteri ribozomları bazı kimyasal inhibitörlere duyarlıdır ancak arkae bakteri ve Eukaryotik ribozomlar bu maddelere duyarlı değildir. Bu özellik Arkae ve eukaryot arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir.

4-Moleküler biyolojide temel rolü olan genetik transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları bakterilere pek benzemeyip çoğu bakımdan ökaryotlara benzemektedir. Örneğin arke translasyonu eukaryotik-benzeri başlatma ve uzatma faktörleri kullanır transkripsiyonda eukaryotlardaki gibi TATA-bağlanma proteinleri rol oynar.

5-Tüm bakteri hücre duvarlarının kimyasal Yapısı peptidoglikan dır. Ancak Arkae hücre duvarları bu bileşiği içermez. Aynı şekilde arkaelar selüloz kitin de üretmezler .Arkaebakterilerde hücre duvarı kimyasal Yapısı proteinden oluşur.

6-Arkaea diğer canlılar arasındaki en önemli fark hücre zar yapısındadır.Tek tabakadan oluşması ayrıca kimyasal farklılıklar yapısında çarpıcı farklar bulunur.Bu yapı zorlu koşullara uyumun gereği olduğu varsayılır.

Arkaebakteri zarı ile diğer hücre zarları arasında dört temel fark:


1-gliserol yapısı
2- eter bağlantı
3- isoprenoid zincirleri
4- tarafından zincire dallanma.


5-Arkaebakteri eşeysiz süreci ikiye bölünme şeklinde çoğaltabilir. Bu işlem sırasında bakteriyel DNA kendini eşler. Hücre zarı iki DNA yı ve sitoplazmayı ikiye ayırır ve organizma iki yeni hücreye bölünür. Bazı türler her 20 dakikada bir bölünür.Eşeyli üreme görülmez.