Kartondan DNA Modeli

Aşağıda DNA Modeli yapma etkinliğine ait Kartondan yapılmış bir DNA Modeli bulunmaktadır. Tam olarak yapılışını özellikle karton kullanarak yapılanlarının nasıl yapıldığını bulamadım. Ama aşağıda başka malzemeler kullanarak nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler mevcut. DNA Modeli etkinliğine ait projeyi nasıl yapacağınıza ait size inşallah biraz ışık tutar.


Kartondan Modeli
DENEYİN ADI: DNA modelinin incelenmesi


DENEYİN AMACI: Bir DNA Modeli oluşturmak


ARAÇ VE GEREÇLER:
Cetvel
Plastik pipet
Makas
Raptiye (48 adet= 12 mavi,12 kırmızı,12 yeşil,12 sarı)
Ataş (48 adet)
DENEYİN YAPILIŞI:


Plastik pipetten boyu 3 cm olan parçalar keserek 48 pipet parçası hazırlayınız
Her bir pipet parçasının ortasından plastik başlı raptiyeyi batırınız.
Ataşı yarısı dışta kalacak şekilde pipet parçasının ucuna takınız. Böylece DNA modelinin nükleotidlerinden birini yapmış oldunuz.
Yukarıdaki işlemleri yineleyerek farklı renklerdeki raptiyelerle 48 nükleotid Modeli oluşturunuz.
Monte ettiğiniz bu nükleotidleri masanın üzerinde birbirne eklemek için bir nükleotitin ataşını, diğer nükleotidin pipet parçasının içine takınız. Bu dört renk nükleotidlerden istediğiniz 24 tanesini birleştirerek bir zincir oluşturunuz.
DNA modelinizi tamamlayabilmeniz için 24 nükleotid modelinden oluşan yeni bir zincir daha yapmanız gerekiyor.


İkinci zincir eklenirken, ilk zincirdeki raptiye renklerine dikkat ediniz. Kırmızı raptiyeli nükleotidin karşısına yeşil, mavi raptiyeli nükleotidin karşısına sarı raptiyeli nükleotid gelmelidir. İplik kullanarak kırmızı raptiyeyle yeşil raptiyeyi, sarıyla da mavi raptiyeyi bağlayınız. Bağlarken raptiyeleri dik konumdan yatay konuma geçiriniz.


GÖZLEMLER:


Adenin karşısına Timin, Guanin karşısına ise Sitozin nükleotidi gelmektedir.
D.A.Y.M. yapımı orijinal materyalimiz bulunmadığından bizim yaptığımız DNA Modeli ilk bakışta karmaşık ve anlamsız gibi göründü. İpleri kullanırken uygun şekilde tutturmakta zorlandık.
Malzemeler oldukça basit ancak yapımı çok zahmetli ve zaman alıcıydı.
DENEYİN SONUCU:


İstenilen DNA Modeli başarıyla oluşturuldu.


YORUM:


Oldukça basit malzemelerden DNA’nın üç boyutlu yapısı da göz önüne alınarak öğrenciye DNA’yı görsel olarak kavratmak amaçlanmıştır. Deney, renkli kâğıtları şerit halinde keserek de yapılabilirdi ancak DNA’nın üç boyutlu yapısının da gösterilmesi gerekiyordu. O yüzden daha zahmetli olan bu yöntem tercih edilmiştir.