Tütün Nerede Yetişir - Tütün Nerede Yetiştirilir

TÜTÜN:Sigara sanayinin hammaddesidir.Kıraç arazide iyi yetişir.Çimlenme ve büyüme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcak ve güneşli iklim ister.Kumlu, hafif eğimli, geçirgen toprak kalitesini artırır.Eklenti 3154

*Ege(%63),Karadeniz(%20), Marmara(%13) Bölgeleri üretimin büyük kısmını karşılar.

*Bunun dışında Bitlis, Siirt,Gaziantep ve Malatya’da üretilir.

*Türkiye Tütün üretiminde dünyada altıncıdır.

UYARI:. Tütünde kaliteyi korumak amacıyla ekim alanı ve üretimi devlet kontrolünde yapılır.

UYARI Tütün Nerde Yetisir Tütün Nerdeevlet kontrolünde üretimi yapıldığı için üretimde dalgalanmalar olmaz