Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Türkiyedeki Endemik Bitkiler - Türkiyede Relikt Bitki Türleri

 1. #1
  e&e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  e&e
  Status
  Offline
  Administrator
  Üyelik tarihi
  17.Mayıs.2009
  Mesajlar
  7,286

  Standart Türkiyedeki Endemik Bitkiler - Türkiyede Relikt Bitki Türleri

  Aradığınız bilgiyi bulamadıysanız;
  BİZE SORUN CEVAPLAYALIM

  Türkiyedeki Endemik Bitkiler - Türkiyede Relikt Bitki Türleri

  ENDEMİZM
  Bir bitkinin yayılış aşanına o bitkinin “areali” denir. Yayılış alanı geniş olan bitkiye “Kozmopolit”, dar olana yani yer yüzünün belirli ve dar bir bölgesinde doğal olarak yetişen bitkiye de “Endemik” Bitki denir. Endemik Yunanca Endos-yerlikelimesinden gelir. Buna göre Endemizm: Bir bitki, türünün dar bir bölgede sınırlanmış halde bulunmasıdır. Yani bu deyim, belirli bir bölgeye veya ülkeye özgü Bitki taksonu (Subsp. Species, Genus, Familya gibi) için kullanılır.

  Bir bitkinin ülkemiz için Endemik olduğu söylendiğinde, Bitki ister dar bir bölgede, ister Türkiye’nin büyük bir kesiminde yayılmış olsun, söz konusu Endemik takson ülkemiz sınırları içerisinde düşünülmelidir. Yayılış alanı Türkiye’nin dışına taşmayan Bitkiler Endemik olarak anılmalıdır.

  Bir Endemik bitkinin yayılış alanının genişliği değişik büyüklüklerde olabilir. Örneğin, Lysimachia minoricensis (Primulaceae) yalnızca Minorka adasında birkaç m2 lik bir alanı kaplar. Buna karşılık yurdumuz için Endemik olan bir takson ise km2 lerce yer kaplayabilir. Fakat bir kıta için Endemik türler olamaz. Çünkü endemikler bir kıtanın her yerinde yayılış göstermeyip, kıta içerisindeki bir dağ, dağ sırası veya herhangi bir bölgede bulunurlar. Ayrıca bir kıtanın veya bölgenin ancak belli kesimleri endemizm açısından ilginç olabilir. Örneğin Yeryüzünde Afrika’nın güneyi (Kap bölgesi), Hawai Adaları, Madagaskar, yurdumuzda ise Güneybatı Anadolu, Toroslar, Tuz Gölü çevresi, Çankırı ve Sivas yöreleri Endemik türler yönünden zengin olan yerlerdir.

  Endemizm, floristik bölgeleri tanımak ve o yerin floristik özelliklerini tayin etmek açısından oldukça önemli bir kriterdir. Belli bir floristik bölgeye has endemikler bir araya gelerek floristik bölge sınırını oluştururlar.

  Endemizm Çeşitleri

  Endemik Bitkiler başlıca iki grup altında incelenebilir.

  1.Paleoendemikler (Relikt, Konservatif endemikler)
  2.Neoendemikler (Mikro, Progresif endemikler)

  1. Paleoendemikler: Bu tür Bitkiler jeolojik devirlerde geniş yayılma göstermiş ve bir değişime uğramadan günümüze kadar gelmiş ancak bugün yayılış alanları oldukça daralmış ve sınırlanmış olan endemiklerdir. Eskiden tüm Kuzey yarımkürede yayılış gösteren ancak günümüzde sadece Kuzey Amerika’nın batı kesimlerinde yetişen Sequoia (Mamut ağacı) türleri, III. zamanda geniş bir areale sahip olan bugün ise sadece Çin’nin dağlık kesimlerine sıkışıp kalan Ginko biloba bitkisi paleoendemiklere örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca ülkemizde Muğla çevresinde bulunan Liquidambar orientalis bitkisi de Tersiyerde Avrupa ve Asya’nın geniş bir bölümünde yayılış göstermiş bu tip bir endemiktir.

  2. Neoendemikler: Evrim sonucu meydana gelmiş, yani değişime uğramış kökeni eskilere dayanmayan Endemik bitkilerdir. Çoğunlukla tür ve tür altı taksonları içerirler ve birbirlerinden çok az farklarla ayrılırlar. bu nedenle bunlara Mikroendemikler de denir. Centaurea karduchorum, C. hakkariensis, Alyssum filiforme ülkemize has neoendemik bitkilerdir.

  Bitkiler genetik yada coğrafi bir engel tarafından birbirlerinden ayrıldıklarında yeni formlar meydana gelir. Yeni Bitki formlarının oluşumunda başlıca şu faktörler rol oynamaktadır.

  ·Mutasyonlar
  ·Genetik rekombinasyonlar
  ·Doğal seleksiyon
  ·Coğrafi yada genetik izolasyonlar

  Türkiye’de Endemizm

  Coğrafi konumu, iklim ve toprak faktörlerinin farklılığı ve üç fitocoğrafik bölgenin birleşme noktasında bulunması gibi nedenlerle zengin bir Bitki örtüsüne sahip olan yurdumuz, 9000 civarındaki eğrelti ve tohumlu Bitki türü içermesinden dolayı da dünyanın zengin floraya sahip ülkeleri arasındadır. Avrupa kıtası florasının 12000’e yakın tür içerdiği düşünülürse, yurdumuzun flora zenginliği daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye florası tür zenginliği yanında çok sayıda Endemik taksonu içermesi ile de ilginçtir. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yetişen Endemik türler toplamı 2750 kadar iken bu sayı Türkiye’de 3000 civarındadır.

  Endemik bitkilerin yurdumuzda dağılışı: Yurdumuz Endemik bitkileri tek tek ele alındığında bunlardan 1700 kadarının ülkemiz coğrafik bölgelerinden yalnız birine özgü oldukları saptanmıştır. buna göre:

  Güney Anadolu’da 631 tür
  Doğu Anadolu’da 371 tür
  Orta Anadolu’da 253 tür
  Karadeniz’de 203 tür
  Ege’de 147 tür
  Marmara’da 67 tür
  Güneydoğu Anadolu’da 33 tür

  Bunların dışındaki Endemik türler birden fazla bölgemizde yayılış göstermektedir.
  Floramızda Endemik türler yönünden zengin başlıca familyalar ve içerdikleri tür sayıları aşağıda belirtilmiştir.


  Familya Adı
  Endemik Tür Sayısı
  Compositae
  430
  Fabaceae
  375
  Scrophulariaceae
  241
  Labiatae
  240
  Cruciferae
  194
  Caryophyllaceae
  187
  Liliaceae
  118
  Umbelliferae
  117
  Boraginaceae
  108
  Rubiaceae
  74

  Endemik Bitkiler ile ilgili veriler daha ayrıntılı incelendiğinde, yurdumuzdaki bazı yöreler ile dağ silsilelerinin Endemik türlerce zengin olduğu ortaya çıkmaktadır. Amanos Dağları ile Ilgaz Dağları, dağ silsileleri arasında ön sırayı almaktadırlar. Ege Bölgesinin güney ucu ile Akdeniz’in batısı, Taşeli platosu, özellikle Ermenek-Mut-Gülnar çevreleri, Boklar Dağları ile Aladağlar ve Antitoroslar yurdumuzun güneyindeki önemli Endemik merkezleridir. Kuzeyde ise Kaz Dağı, Uludağ, Gümüşhane çevreleri, Artvin-Rize çevreleri, endemizm açısından önemli yörelerimizdir. Sivas-Darende-Gürün ve Çankırı civarındaki jipsli arazilerde de bu yörelere has çok sayıda Endemik tür yetişmektedir. Doğu Anadolu’daki önemli yöreler ise Munzur Dağları ile Van-Bitlis-Hakkari çevreleridir.

  Bitki Coğrafyası Bölgelerindeki Endemizm Durumu

  1. Mediterranean (Akdeniz) fitocoğrafik bölge: Bu bölge 3 kısımda incelenir.

  ØBatı Anadolu ve Doğu Ege Adaları
  §Malope anatolica
  §Linum aretioides
  §Eryngium thorifolium
  ØToroslar
  §Dorystoechas hastata
  §Globularia davisiana
  §Ballotaq cristata
  ØAmanos Dağları
  §Ajuga postii
  §Origanum amanum
  §Helleborus vesicarius

  2. Irano-Turanian fitocoğrafik bölge: İç Anadolu platosunun hemen tamamını kaplayan bu bölge, kuzeyde Euro-Siberian, batı ve güneyde ise Akdeniz flora bölgesiyle çevrilidir. Bu bölgedeki önemli endemizm merkezleri ve Endemik türeler aşağıdaki gibidir.

  ØErzincan, Erzurum yöresi yüksek dağları
  §Delphinium albiflorum
  ØVangölü çevresi yüksek dağları
  §Trifolium longidentatum
  ØMezopotamya ovasının kuzeyi
  §Papaver clavatum
  ØVangölü çevresi yüksek dağları
  §Trifolium longidentatum
  ØTuz gölü çevresi
  §Consolida stenocarpa
  ØÇankırı ve Sivas yörelerinin jipsli sahaları
  §Salvia vermifolia

  3. Euro-Siberian fitocoğrafik bölgesi: Bu bölge yaprak döken ve yüksek iğne yapraklı ormanlardan meydana gelir. Ordu ilinin doğusunda yağış ve nem artar. Ordu yakınlarındaki Melet nehrinin doğusunda Kafkasya Türleri ve Endemik türler aniden artar. Bu bölüme “Colchis bölümü” denir.

  Endemikler Batı ve Orta Karadeniz’de Doğu Karadeniz’e göre daha az bulunurlar. Bu bölüme de “Öksin bölümü” denir.

  ØColchis bölümü
  §Medicaryon orientale
  ØÖksin bölümü
  §Allium olympica

  Ülkemizin ana fitocoğrafik bölgeleri dışında kalan ara bölgeleri Endemik tür yönünden zengindir. Endemik Bitkiler özellikle bu sahalar içinde ortaya çıkmıştır.

  Bu geçiş alanlarındaki türler, tolerans sınırında bulunurlar. Farklı iklim ve toprak koşulları altında farklı vejetasyonla rekabet ederler. Göçün sebep olduğu bu koşullar altında seleksiyon baskısı yeni çevreye adapte olan ekotipik varyeteler ortaya çıkarır. Farklı floraların karşılaştığı yerlerde hibritleşme ve hibrit dölün stabilizasyonu da vardır.

  Çoğu, bu saydığımız bölgelerde ve bir kısmı da diğer yörelerde olmak üzere, Türkiye’de toplam 3000 civarında tohumlu Bitki türü endemiktir. Türkiye’de bugüne dek bilinen kadarıyla yaklaşık 9000 kadar doğal eğrelti ve tohumlu Bitki türü vardır. Bunların yaklaşık % 30’u ülkemiz için endemiktir.
 2. #2
  e&e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  e&e
  Status
  Offline
  Administrator
  Üyelik tarihi
  17.Mayıs.2009
  Mesajlar
  7,286

  Standart

  Türkiye'deki Relikt Bitkiler

  Relikt
  Jeolojik dönemler boyunca geniş bir yayılma alanına sahipken, dünyanın geçirdiği evreler nedeniyle yok olan bitki taksonlarına karşınbulabildiği uygun ekolojik faktörlerin devamına bağlı olarak günümüzde dünyanın bazı köşelerinde yaşamını sürdürebilen bitkiler (Gingleo biloba gibi).
  Örnek: Gingko biloba / Mamut Ağacı

  Sequiadendron (Gerçek Mamut Ağacı -Dev Sekoya) Sequiadendron Giganteum
  Bir çok türünün fosillerine rastlanmıştır. Bugün dünya üzerinde yanlızca bir türü yaşamaktadır.
  Kuzey Amerika' da Kalifornia / Sierra Nevada dağlarında yetişen görkemli bir ağaçtır.
  Vatanında 80-90 metre boy, 10-16 metre gövde çapı serbest durumda geniş/dar konik tepe (8-15 metre) Gövde uca doğru daralır; gövde kabuğu kalın, açık kırmızı-kahve renklidir. Yaşlı gövdelerin kabuğu çok kalın (25-30 cm.) boyuna derin çatlaklı, oluklu, yumuşak lifli ve tarçın kırmızısı rengindedir. Ana sürgünler üzerindeki iğne yapraklar 1-2 cm. uzunluğunda, biz gibi sivri ve üç köşeli olup, sürgüne yatık değildir. Yan ve alt dallar üzerindeki yapraklar ise 6 mm. uzunluğunda, üçgenimsi ve sürgünlere yatıktır; üst yüzlerinde iki stoma bandı bulunur. Mavimtrak yeşil renkli yapraklar, ikinci ve üçüncü seneden sonra, kahverengiye dönüşmekte ve fakat uzun yıllar sürgün üzerinde kalabilmektedir. Ovalimsi kozalakları iki yılda olgunlaşır; 2-5 cm. uzunluğunda ve 2-4 cm. genişliğinde, açık sarı/sarımsı kahverenklidir. Oldukça geniş, yayılan bir kök sistemine sahiptir.
  Üretimi tohumla ve çelikle yapılır. Ilıman deniz ikliminin ağacıdır. Bol güneşli - yarı gölge yerlerde ve normal verimli topraklarda yetişir; nemli, derin ve geçirgen, humuslu, balçıklı toprakları toprakları ister. Rüzgâra ve fırtınaya, kış soğuklarına dayanır. Gençlikte yavaş büyür, bu dönemde korumaya gereksinimi vardır. 10 dan fazla kültür formu elde edilmiştir, ama bu çeşitlerinden az yararlanılmaktadır.


  Gingko biloba / Mamut Ağacı

 3. #3
  e&e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  e&e
  Status
  Offline
  Administrator
  Üyelik tarihi
  17.Mayıs.2009
  Mesajlar
  7,286

  Standart

  endemik bitki turleri nelerdir, endemik bitkiler nelerdir, relikt ve endemik bitki turleri, turkiyedeki endemik bitki turleri, turkiyedeki endemik bitkiler

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Ocak.2011, 17:38
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Ocak.2011, 01:53
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Kasım.2010, 03:04
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Mayıs.2010, 15:49
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Mart.2010, 02:03