İdrar sedimentinde kaynaklandığı yere göre 3 çeşit epitel bulunabilir. Squamous- Renal Tubuler- Transisyonel

A.YASSI (SQUAMOUS) EPİTEL
Üriner yolun son kısmı olan üretra ve kadında vagina kontaminasyonu kaynaklıdır.
İdrarda en yaygın bulunan epitel hücreleridir.

idrarda epitel hücresi demektir idrarda

İdrarda her sahada 5 den fazla olması yassı epitel atılımı (squamous epitelüri) kabul edilir.

Nedenleri:

* Vaginal kontaminasyon
* Üretrovaginal/ üretrovezikal fistül
* Üretrit (Özellikle erkekte orjini sadece üretra mukozasından aldığından, lökosit ile beraber bulunursa üretra mukozası iltihabı düşünülür.)