Kanser metastas yapmış 4. evredeki bir hasta ne kadar yaşar ?

RAHİM KANSERİ NEDİR ?

Rahim Kanseri veya tıbbi literatürde "uterin kanser veya uterus kanserleri" denildiğinde Rahim içini döşeyen endometriumdan (rahim iç zarı) kaynaklanan kanserler anlaşılır. Bu kanserlere "endometrium kanseri" de denir.

Kadınlardaki tüm kanserler arasında dördüncü sırada olup, aynı zamanda en sık görülen kadın üreme sistemi kanseridir. Rahim Kanseri genellikle menopoz sonrası yıllarda ortaya çıkmaktadır. Genellikle 50-60 yaşları arasında görülür.

Rahim Kanseri endometrium dokusunda geliştikten sonra kadın üreme sisteminin diğer organlarına da yayılma eğilimindedir. İlk önce Rahim ağzı (serviks), tüpler ve yumurtalıklara doğru yayılır. Daha ilerlemiş hastalık durumlarında lenfatik damarlar aracılığı ile vücudun diğer bölümlerine atlar. Bir kanserin lenf veya kan yoluyla yayılması olayına "metastas" denir.

RAHİM KANSERİNİN NEDENLERİ NELERDİR ?

* Çok eşlilik,
* Cinsel temasın 20 yaşından önce başlaması,
* Düşük sosyo ekonomik düzey,
* Viral ve bakterial enfeksiyonlar,
* Çok doğum,
* Sigara içimi,
* Vitamin C eksikliği,
* Erkek eşin sünnetli olmaması,
* Hastanın bağışıklığının baskılanması.

RAHİM KANSERİ GELİŞMESİNDEKİ RİSK FAKTÖRLERİ

Şişmanlık; böbreküstü bezlerinde üretilen hormonlar yağ dokularında östrojene çevrilir bu durum şişman olan kadınlarda endometrial kanser gelişme riskini arttırır.
Diabet ve hipertansiyon; bu hastalıkların fazla kilolu kadınlarda görülmesinin yanında diabet veya hipertansiyon problemi olan zayıf kadınlarda da endometrial kanser daha fazla görülür.

Hiç çocuk doğurmamış olmak; hiç çocuk doğurmamış kadınların yanında geç yaşta anne olan kadınlarda da endometrial kanser daha sık görülür.
Menstrual siklusların düzensiz olması; özellikle ovulasyonun gerçekleşmemesi endometrial kanser gelişme olasılığını arttırır.
Menopoz döneminde sadece östrojen içeren preparatlar ile hormon replasman tedavisi görülmesi; 1975 yılında sadece östrojen ile tedavi gören kadınlarda endometrial kanserin daha sık geliştiği saptanmıştır.

Meme Kanseri tedavisi için Tamoksifen ile tedavi görmek; Tamoksifen meme Kanseri nedeni ile tedavi edilen kadınlarda kanserin tekrarlamasını engellemek için kullanılır.
Genetik faktörler Rahim Kanseri gelişmesinde pek rol oynamaz. Ancak şişmanlık, hipertansiyon ve diabet genetik geçişli olduğundan bu hastalıkları olan ailelerde endometrial kanserde fazla görülebilir.

RAHİM KANSERİNİN BELİRTİLERİ, TANISI VE EVRELENDİRME

Düzensiz kanamalar, özellikle menopoz sonrası kanamalar en önemli klinik belirtidir. Bu nedenle kadınlarda kanama bozuklukları ciddiye alınmalı ve tanısal testler yapılmalıdır. Ağrı nadir bir bulgudur. Rahim içerisinde cerahat birikmesi ağrıya neden olur ve Rahim kanserini kuvvetle düşündürmelidir. Kanserin tanısı jinekolojik muayeneyi takiben Rahim içinden alınan parçanın patolojik incelemesi ile yapılır. Tanının desteklenmesinde ultrason gibi diğer görüntüleme metotlarından da faydalanabilinir.

Rahim kanserinin 4 evresi vardır. Evre 1 en erken Evre 4 ise en ileri evreyi temsil eder.

Evre 1 : Kanser sadece rahimdedir, bu Evre tedavisi en kolay olan evredir.
Evre 2 : Kanser Rahim ve Rahim ağzında görülür.
Evre 3 : Kanser yumurtalıklar, rahmin etrafındaki dokular ve lenf nodlarına yayılmaya başlamıştır.
Evre 4 : Kanser metastaz yapmış yani vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

KLASİK TIPTA RAHİM KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Rahim kanserinin tedavisinde cerrahi olarak rahimi almak (histerektomi operasyonu) temel prensiptir.
Operasyon sırasında hastalığın yaygınlığını saptamak amacıyla karın içersinden örnekler alınır, tüpler ve yumurtalıklar çıkartılır. Bunlara ilave olarak alt karın bölgesi ve aort damarı etrafındaki lenf bezlerinden de örnekler alınır.
Ameliyat sonrasında çıkartılan tüm parçalar patolojik değerlendirmeye alınarak hastalığın yaygınlığı saptanır.

Rahim kanserinin tedavisinde cerrahi olarak rahimi almak (histerektomi operasyonu) temel prensiptir.
Operasyon sırasında hastalığın yaygınlığını saptamak amacıyla karın içersinden örnekler alınır, tüpler ve yumurtalıklar çıkartılır. Bunlara ilave olarak alt karın bölgesi ve aort damarı etrafındaki lenf bezlerinden de örnekler alınır.
Ameliyat sonrasında çıkartılan tüm parçalar patolojik değerlendirmeye alınarak hastalığın yaygınlığı saptanır.

Eğer kanser Rahim dışarısına yayılmamışsa histerektomi tam kür sağlar. Ancak kanser başka organ veya lenf dokularına da yayılmışsa ek bir tedavi gerekecektir. Bu tür ilerlemiş Rahim kanserlerinde cerrahiden sonra radyasyon (ışın) tedavisi uygulanmaktadır. Çok özel bazı durumlarda ilaç tedavisi (kemoterapi) de Rahim Kanseri tedavisinde uygulanabilmektedir.

Endometrium kanserinin ana tedavisi cerrahidir. Eğer kanserin agresif formu saptanmış veya kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmışsa ek tedaviye ihtiyaç vardır.

Bunlar radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi, hormon tedavisi ‘dir.

Radyoterapi(ışın tedavisi): Radyoterapi yüksek enerjili ışınlarla kanser hücrelerini öldürme veya küçültme metodudur. Radyasyon vücudun dışından (eksternal radyasyon) veya tümörün yakınına yerleştirilen radyoaktif maddelerden (brakiterapi ile) uygulanabilir. Bazı durumlarda her iki metottan birlikte yararlanılır. Eksternal radyasyonun yan etkileri halsizlik, ciltte değişiklikler (kızarıklık, diğer renk değişiklikleri), ishal, idrar yapmada zorluk, vajinada cinsel ilişki sırasında ağrıya sebep olabilecek daralma, menopoz, pelvis kemiklerinde zayıflamadır.

Kemoterapi: Kemoterapi yayılmış olan kanserin tedavisinde yararlı olan bir yöntemdir. Genellikle ilaçlar damar yoluyla veya ağızdan uygulanır.

Hormonal tedavi: Progesteron gibi ilaçlar kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak için kullanılır. Bu ilaçlar genellikle ağızdan alınır.