Sevgili ziyaretçilerimiz, bu sayfamızda size Romatoid Faktör Yüksekliği sunuluyor ayrıca Romatoid Faktör Yüksekliği hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere cevap veriyoruz. Romatoid Faktör Yüksekliği için lütfen okuyun.

Seroloji Çalışmaları

-ASO: Antistreptolizin O
Streptolizin O’ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanılır.

-CRP: C-Reaktif Protein
Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların (vücudun bir yerinde iltihabi bir durum oluştuğunda onun etrafında oluşan kızarıklık) değerlendirilmesinde kullanılır. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğu için bu hastalığın taraması amacıyla da kullanılır.

-RF: Romatoid Faktör
IgG’ ye karşı kanda dolaşan antikorlardır. Romatoid artrit (iltihaplı romatizma) , miks bağ dokusu hastalığı ve bazı akut iltihabı hastalıklarda RF düzeyi artar.

-IgA: İmmünglobulin A
Özellikle sekresyonlarda bulunur ve virüs nötralizasyonunda rol oynar. Siroz, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda IgA düzeyi artarken, immün yetmezlikleri ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgA düzeyi düşer.

-IgG: İmmünglobulin G
Bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli koruyuculuğu sağlayan antikorlardır. Karaciğer hastalıkları, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve bazı malignitelerde IgG düzeyi artarken, immün yetmezlikleri ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgG düzeyi düşer.

-IgM: İmmünglobulin M
Bakteri ve virüslere karşı üretilen ilk antikorlardır. Enfeksiyonların akut fazı, otoimmün hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları ve bazı lenfomalarda IgM düzeyi artarken, immün yetmezliği ve protein kaybına neden olan hastalıklarda IgM düzeyi düşer.

-IgD: İmmünglobulin D
IgD myelomasının tanı ve takibinde kullanılır

-C3:
Akut faz reaktanlarından biridir.

-C4:
Akut faz reaktanlarından biridir.

-Lp(a): Lipoprotein (a)
Lipoprotein (a)’nın artması inme riskini artırır. Ayrıca kontrolsüz diyabette lipoprotein (a) düzeyi artabilir.

-APO A: Apolipoprotein A
HDL, şilomikronlar ve VLDL’nin başlıca protein komponentidir. Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. Abetalipoproteinemi, lipoprotein lipaz kofaktör eksikliği, hipertrigliseridemi, kontrolsüz diabet, kronik böbrek yetmezliği ve sigara içimi APO A düzeyinde azalmaya neden olur. APO A düşüklüğü prematüre koroner kalp hastalığı açısından risk oluşturur.

-APO B: Apolipoprotein B
LDL’nin başlıca protein komponentidir. Koroner kalp hastalığı ve inme riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. Prematür koroner kalp hastalığı, diabet, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları ve gebelik APO B düzeyini artırırken, kronik anemiler ve kilo kaybında APO B seviyesi azalır.

-CAR: Karbamazepin
İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

-VPA: Valproik Asit
İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

-PHY: Fenitoin
İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

-DİG: Digoxin
İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.