Sevgili ziyaretçilerimiz, bu sayfamızda size iga yüksekliği nedir sunuluyor ayrıca iga yüksekliği nedir hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere cevap veriyoruz. iga testi nedir için lütfen okuyun.

Tanım:
Serum immünoglobulinlerinin % 15'ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip, monomer ya da dimer hâlinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobulini.

İMMÜN GLOBULİN A (IgA): IgA organizmadaki immün globulinierin yaklaşık beşte birini oluşturur. Her ne kadar, IgA kanda bulunursa da asıl bulunduğu yer vücuttaki bazı organların örtücü zarlarının yüzeyleridir. Bunlar arasında en önemlisi, solunum yollarıdır. Solunum yollarının iç duvarını örten mukoza tabakasından salgılanan bazı salgı maddelerinde IgA bulunur. Böylece bu salgı maddelerinde yer alan IgA, üst solunum yollarını birçok bakteri ve infeksiyonlarından korumaktadır.

Ana rahminde bulunan ya da yeni doğan bir çocuğun organizmasında IgA bulunmaz. Fakat çocuk annesinden emdiği ilk süt “kolostrum” içinde bol miktarda IgA alır. Annesinin kolostrum ve sütünden aldığı IgA, çocuğun sindirim sistemini birçok mikroplara karşı korur.