Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafazave müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, enkıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmekisteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal veCumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içindebulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan veşerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal veCumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş birgalibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanınkaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordularıdağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütünbu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilindeiktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindebulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini,müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal veCumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asilkanda mevcuttur.

Ankara, 20 Ekim 1927

<div>

__________________

TAKLİTLERİMDEN SAKININ