Atattürkün kadınlara verdiği önem ,ataturkun kadina verdigionem ,ataturkun turk kadınlarına verdigi onem ,atatürk ve insan hakları ,atatürk ün cocuklara ve kadınlara verdiği önem ,atatürk ün insan haklarına verdiği önem ,atatürk ün kadına verdiği önem ,atatürk ün kadınlara verdiği haklar ,atatürk ün kadınlara verdiği önem ,atatürk ün türk kadınına verdiği önem ,atatürkçü düşünce sisteminde kadının yeri ,atatürkün bize verdiği haklar ,atatürkün çocuklara ve kadınlara verdiği önem nedir ,atatürkün insan haklarına verdiği önem ,atatürkün kadın haklarına verdiği önem ,atatürkün kadına verdiği değer ,atatürkün kadına verdiği önem ,atatürkün kadına verdiğiönem ,atatürkün kadınlara ve çocuklara verdiği önem ,atatürkün kadınlara verdiği haklar ,atatürkün kadınlara verdiği önem ,atatürkün türk kadınına verdiği önem ,atatürkün türk kadınını verdiği önem ,kadina verilen onem ,kadının önemi ,turk kadininin degeri ,türkün kadınlara verdiği önem.
Sosyal hayatın başlangıcı olan aile hayatının, toplumun psikolojik ve sosyal yapısının şekillenmesinde önemli bir payı vardır. türk ün yüksek karakterinin aileye verdiği değeri kavrayan ve bir milletin sürekliliği için maneviyat, aile, ahlak gibi kavramlara sahip olmasının gerekliliğini bilen Atatürk de; ailenin kutsiyetine inanır, toplumun bekası için aileye ve manevi değerlere sahip çıkılmasının gerekliliğini bilirdi.

Atatürkün türk kadınına verdiği önem

Türklerin tarihine baktığımızda, türk kadınının çok önemli ve saygın bir yeri olduğunu görürüz. Erkeklerle eşit haklara sahip olan kadınlar, devlet yönetiminde hakanların yanında söz hakkına da sahiplerdi. Oysa daha sonraki yüzyıllarda türk kadınları, Osmanlı İmparatorluğu yönetimi içinde, geri kalmışlıktan kurtulamamış, adeta ikinci sınıf insan muaamelesi görmüştür. Tarih boyunca hür yaşayan, tarih yazan, birçok türk büyüğünü yetiştiren türk kadını, bu durumda daha fazla kalamazdı. Zaten asırlardır karakterine uymayan bir yapı içinde yaşamak zorunda kalmıştı. Atatürk, Ey kahraman türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyerek, türk kadınını yeniden ayağa kaldırmıştı.Atatürkün türk kadınına verdiği önem


Din, ahlak ve aile müesseselerine sahip çıkan, ailenin temeli sayılan türk kadınının toplumla bir bağ, kurmasını isteyen Atatürk; kadınlara, medeni ülkeler seviyesine çıkmanın en önemli amillerinden olan eşitlik haklarını vermek istemiştir. türk kadının daha rahat bir hayat sürdürmesini isteyen, onun omuzlarındaki ağırlığın farkında olan Mustafa Kemal Atatürk; Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın analarına haklarını vermiştir. Haklarını alan türk kadını, bu gelişmenin ardından sosyal hayattaki yerini alır; öğretmen, hakim, doktor, mühendis, ressam, yazar, asker, polis, siyasetçi, vali, bakan, başbakan olarak, erkeklerle eşit şartlarda yaşar.