Padişahlar
Eşleri
I. Osman
1- Mal Hatun; anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve orhan Gazi'nin Annesi
2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi
Orhan
1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. eski adı Holofiro
2- Asporça Hatun; bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in fatma Hatun'un annesi.
3- Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı.
4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır.
I. Murad
1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi
2- Marya Thamara Hatun; bulgar Kralı'nın kızı
3- Paşa melek Hatun; kızıl Murad Bey'in kızı
4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı
5- Fülane Hatun; bulgar Beyinin kızı
I. Bayezid
1- Germiyanoğlu devlet Şah Hatun; İsa Padişah Eşleri Padişahların Eşleri Osmanlının mustafa ve Musa'nın annesi
2- devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve sultan mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan
3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı
4- sultan Hatun; Dulkadiroğlu süleyman Şah'ın kızı
5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı
I. Mehmed
1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu
2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi
II. Murad
1- Dulkadiroğlu Alime Hatun
2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı
3- Hüma Hatun; abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. ancak müslüman olduğu kesindir ve hele ortodoks olan Mara hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur.
4- Tacünnisa hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır.
5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı
II. Mehmed
1- Gülbahar Hatun; II. bayezid ile gevher Sultan'ın annesi
2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır.
3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu süleyman Bey'in kızıdır.
4- Çiçek Hatun; türkmen Beyi kızıdır.
5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.
6- anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.
7- Alexias Hatun; bizans Prenseslerindendir.
II. Bayezid
1- Nigar Hatun; Şehzade korkut ile fatma Sultan'ın annesi ve abdullah Vehbi kızı
2- Şirin Hatun; abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi
3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi
4- Bülbül Hatun; abdullah kızı ve Şehzade ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi
5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu nasuh Bey'in kızı
6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi
7- Ferahşad Hatun; Kefe sancak Beyi Mehmed'in annesi
8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi
I. Selim
1- Ayşe Hatun; Mengli giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi
2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni Padişah Eşleri Padişahların Eşleri Osmanlının Hatice Padişah Eşleri Padişahların Eşleri Osmanlının fatma ve Hafsa Sultanların annesi
I. Süleyman
1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni'nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedir. Şehzade mehmed ve II. Selim'in annesi
2- Mahidevran Kadın; abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi
4- Fülane Hatun; abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
II. Selim
1- Nurbanu Sultan; III. Murad'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir.
III. Murad
1- Safiye Valide sultan (Venedikli Baffo); III. mehmed ile ayşe Sultan'ın annesi ve cariye. Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden kadın Efendi.
2- Şems-i ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var.
3- Şah-i Huban Haseki
4- Naz-perver Haseki
III. Mehmed
1- Handan Valide Sultan; I. Ahmed'in annesi
2- Fülane Valide Sultan; abaza asıllı ve I. Mıstafa validesi
3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi
4- Fülane Haseki; Şehzade selim annesi
I. Ahmed
1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman'ın annesi
2- Kösem sultan (Mahpeyker Sultan); IV. Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını
3- fatma Haseki; Cariyelerdendir.
II. Osman
1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.
2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa'nın torunu
IV. Murad
1- Ayşe Haseki Sultan
İbrahim
1- Hatice turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmed'in annesidir.
2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II. Süleyman'in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.
3- Hatice muazzez Sultan; II. Haseki'dir ve II. Ahmed'in annesidir.
4- Hüma Şah Haseki sultan (Telli Haseki); sultan İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. Nikah ile kadınlığa alındı.
5- Ayşe Sultan; 4. Haseki
6- Mah-i enver Sultan; 5. Haseki
7- Şivekar Sultan; 6. veya 7. Haseki
IV. Mehmed
1- Meh-pare Emetüllah Rabi'a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş sultan diye bilinir. Girit'li bir ailenin kızıdır. II. mustafa ve III. Ahmed'in annesidir.
2- Afife Kadın
3- Gülnar Kadın
4- Kaniye Haseki
5- Siyavuş Haseki
II. Süleyman
1- Hatice Haseki; Baş Kadın'dır
2- Behzat Haseki
3- İvaz Haseki
4- Sülün Haseki
5- Şeh-süvar Haseki
6- Zeyneb Haseki
II. Ahmed
1- Rabi'a Haseki Sultan; Haseki sultan diye anılırdı.
II. Mustafa
Kadın Efendileri

1- Ali-cenab; Baş Haseki
2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III. Osman'ın annesi
3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I. Mahmud'un annesi
4- Hüma Şah Haseki
5- Afife Haseki
6- Hatice Haseki

İkballeri

7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da kadın efendi olması kuvvetlemuhtemeldir.
8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.
9- Fatma Şahin Hatun
III. Ahmed
Kadın Efendileri

1- Emetullah Baş Kadın; Baş Haseki
2- Rukıyye İkinci Kadın
3- Emine Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa'nın annesi
4- Hatice İkinci Kadın
5- Rabi'a Şermi Kadın
6- Zeyneb Kadın
7- Emine Musall Kadın
8- Hanife Kadın
9- Gülşen Kadın
10- Ümmü Gülsüm Kadın
11- Hurrem Kadın
12- Meyli Kadın
13- Fatma Hüma Şah Kadın
14- Nijad Kadın
15- Nazife Kadın

İkballeri

16- Şayeste Sultan
17- Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbaldir.
18- Hatem Hatun
I. Mahmud
Kadın Efendileri

1- Hace Ali-cenab Baş Kadın
2- Hace ayşe Kadın
3- Hace Verd-i Naz dördüncü Kadın
4- Hatice Rami Altıncı Haseki
5- Hatem İkinci Kadın
6- Raziye Kadın

İkballeri

7- Meyyase Hanım; Bai İkbal
8- Fehmi Hanım; İkinci İkbaldir.
9- Habbabe Hanım
10- Sırrı Hanım
III. Osman
Kadın Efendileri

1- Leyla Baş Kadın
2- Zevki Üçüncü Kadın
3- Ferhunde emine dördüncü Kadın
III. Mustafa
Kadın Efendileri

1- Avn'ül-Hayat Baş kadın Efendi
2- Mihr-i Şah Valide Sultan; Baş kadın efendi ve III. Selim'in annesi3- Rif'at İkinci kadın Efendi
4- Ayşe Adil-şah Üçüncü kadın Efendi
5- Fehmi Üçüncü kadın Efendi
6- Binnaz Üçüncü kadın Efendi
I. Abdülhamid
Kadın Efendileri

1- Ayşe Sine-perver Valide Sultan; IV. Mustafa'nın annesi ve IV. Kadınefendi
2- Nakş-ı Dil Valide Sultan; II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra kadın Efendi
3- Hatice Ruh-şah Baş kadın Efendi
4- Hüma Şah Baş kadın Efendi
5- Ayşe Baş kadın Efendi
6- Binnaz İkinci kadın Efendi
7- Dilpezir kadın Efendi
8- Mehtabe dördüncü kadın Efendi
9- Misl-i Na-yab kadın Efendi
10- Mu'teber kadın Efendi
11- Nevres Üçüncü kadın Efendi
12- Fatma Şeb-safa dördüncü kadın Efendi
13- Mihrban Üçüncü kadın Efendi

İkballeri

14- Nükhet-seza Hanımefendi; Baş İkbal
15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir.
III. Selim
Kadın Efendileri
1- Nef-i Zar Baş kadın Efendi
2- Hüsn-i Mah Baş kadın Efendi
3- Zib-i Fer İkinci kadın Efendi
4- Afitab Üçüncü kadın Efendi
5- Re'fet dördüncü kadın Efendi
6- Nur-i Şems kadın Efendi
7- Gonca-nigar kadın Efendi
8- Dem-hoş kadın Efendi
9- Tab-ı Safa Üçüncü kadın Efendi
10- Ayn-ı Safa kadın Efendi
11- Mahbube kadın Efendi

İkballer

12- Meryem Hanımefendi
13- Mihriban Hanımefendi
14- Fatma Fer-i cihan hanım Efendi
IV. Mustafa
Kadın Efendileri

1- Şevr-i Nur Baş kadın Efendi
2- Dil-pezir İkinci kadın Efendi
3- Seyyare Üçüncü kadın Efendi
4- Peyk-i Dil dördüncü kadın Efendi
II. Mahmud
Kadın Efendileri

1- Bezm-i Alem Valide Sultan; I. Abdülmecid'in annesi
2- Pertev-niyal (Nihal) Valide Sultan; sultan Abdülaziz'in annesi ve beşinci kadın Efendi
3- Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş kadın Efendi
4- Ali-cenab Baş kadın Efendi
5- Fatma Baş kadın Efendi
6- Aşub-i Can İkinci kadın Efendi
7- Haciye Hoş-yar İkinci kadın Efendi
8- Nurtab dördüncü kadın Efendi
9- Misl-i Na-yab İkinci kadın Efendi
10- Perviz-felek dördüncü kadın Efendi
11- Vuslat Üçüncü kadın Efendi
12- Zer-nigar Üçüncü kadın Efendi
13- Ebr-i Reftar İkinci kadın Efendi

İkballeri

14- Hüsn-i melek Hanımefendi; Baş İkbal15- Zeyn-i felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir.16- Tiryal Hanımefendi; Üçüncü İkbal17- Lebriz-Felek Hanımefendi; dördüncü İkbal
I. Abdülmecid
Kadın Efendileri

1- Servet-seza Baş kadın Efendi
2- Şevk-efza Valide Sultan; sultan V. Murad'ın annesi ve İkinci kadın Efendi
3- Hoş-yar İkinci kadın Efendi
4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü kadın efendi ve II. Abdülhamid'in annesi
5- Verd-i Cenan Üçüncü kadın Efendi
6- Gül-cemal dördüncü kadın Efendi
7- Rahime Perestu Valide Sultan; dördüncü kadın efendi ve II. Abdülhamid'in manevi annesi
8- Gülistu (Gülistan) dördüncü kadın Efendi
9- Düzd-i Dil Üçüncü kadın Efendi
10- Bezmi (Bezmara)Altıncı kadın Efendi
11- Mahitab beşinci kadın Efendi

İkballeri

12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal.
13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir.
14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır.
15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; dördüncü İkbal
16- Navek-misal Hanımefendi; dördüncü ikbal
17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal
18- Şayeste Hanımefendi; dördüncü İkbal
19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal

Gözdeler

20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde
21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde
22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde
Abdülaziz
Kadın Efendileri

1- Dürr-i Nev Baş kadın Efendi
2- Hayran-ı Dil İkinci kadın efendi
3- Eda-Dil İkinci kadın Efendi
4- Neş'erek (Nesrin) Üçüncü kadın Efendi
5- Gevheri dördüncü kadın Efendi
V. Murad
Kadın Efendileri

1- Elru Mevhibe Baş kadın Efendi
2- Reftar-ı Dil İkinci kadın Efendi
3- Şayan Üçüncü kadın Efendi
4- Meyl-i servet dördüncü kadın efendi

İkballeri

5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal
6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal
7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal
8- Remiş-Naz Hanımefendi
9- Filiz-ten Hanımefendi

Gözdeler

10- Visal-i Nur Hanım; Gözde
II. Abdulhamid
Kadın Efendileri

1- Nazik-eda Baş kadın Efendi
2- Bedr-i felek Baş kadın Efendi
3- Safi-naz Nur-efzun İkinci kadın efendi
4- Bidar İkinci kadın Efendi
5- Dilpesend Üçüncü kadın Efendi
6- Mezide Mestan Üçüncü kadın Efendi
7- Emsal-i Nur Üçüncü kadın efendi
8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) dördüncü kadın efendi

İkballeri

9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal
10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal
11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal
12- Behice (Maan) Hanımefendi; dördüncü İkbal
13- Saliha Naciye Hanımefendi; dördüncü İkbal

Gözdeler

14- Dürdane Hanım; Baş Gözde
15- Calibos Hanım; 2. Gözde
16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde
V. mehmed Reşat
1- Kam-res Baş kadın efendi
2- Dürr-i And İkinci kadın efendi
3- Mihr-engiz İkinci kadın efendi
4- Naz-perver Üçüncü kadın efendi
5- Dil-firib dördüncü kadın efendi
VI. Mehmed
Kadın Efendileri

1- Emine Nazik-eda Baş kadın Efendi
2- Şadiye Meveddet İkinci kadın efendi
3- İnşirah kadın Efendi
4- Nevvare Üçüncü kadın efendi
5- Ni'met Nev-zad hanım Efendi
...alıntıdır....