Keman 'ın aaaalden ya da hayvan bağırsağından yapılmış dört teli vardır . Akort sistemi pest'ten tize doğru : SOL-RE-LA-Mİ olarak düzenlenmiştir. Batı Kemanlarıyla aynı Akort sistemine sahip olmasına rağmen Türk Mûsikîsine uygun şekilde isimlendirilmiştir : DO-SOL-RE-LA dır .

Bazı icracılar " LA" telini İnce "SOL" düzeniyle kullanmaktadır bu konuda çeşitli fikirler öne sürülmüştür . Eskiden kullanılan ve Avrupa'dan getirilen Kemanların 5 esas 6 (7)ahenk teli olduğu ve aynı telin yine ince "SOL" olarak akord edildiği biliniyor. Bir başka görüş ise Rebab ve Ud gibi çalgıların akorduna benzetmek için böyle hareket edildiğidir. ( "LA" Akort Türk Mûsikîsi icralarında çiğ kalmakla birlikte bazı makamlar transpoze edildiğinde icrada zorluklaroluşmaktadı)

Keman akorları , Keman akor , kemanda akor , Keman akortları , Keman AKORLARI , Keman akordu , Keman akordu yapma, Keman Akort ayarı, Keman akorları, kemanda akorlar, Keman akortu, Keman akord sistemi, Keman akordlari, Keman telleri akor, kemane akor, Keman Akort ayarlama, bilgisayardan Keman akordu, Keman akaorları, Keman akord ayarı, onlıne Keman akordu, Keman akoru, kemanın Akort sistemi, online Keman akort, Keman TEL AKOR, Keman müziği akor.