Fiziğin Alt Dalları Nerede Kullanılır ? Fiziğin Alt Dalları

Fiziğin alt dalları;

Uygulamalı fizik
Astronomi
Atomik, molekülsel, ve optiksel fizik
Biyofizik
Yoğun madde fiziği
Jeofizik
Parçacık fiziği