Hamilelik En Erken Ne Zaman Anlaşılır

EĞER acele ediyorsanız, altı hafta beklemenize lüzum yok. Bu*gün bazı labordtuvar deneyleri, hamilelik hakkında, aybaşı ol*ması gereken tarihten itibaren 10 gün sonra, bazan daha bile önce. aşağı yukarı kesin bir sonuç alabilir.

Birçok deneyler vardır, hepsi aynı prensip üzerine kurulmuştur; hamile sanılan kadının kanında veya idrarında hamileliğin karakte*ristik vasfı olan bir miktar hormonun aranması.

Yumurtanın rahim içine yerleşmesini izleyen günlerde, hamile kadının idrarında ve kanında gonadotrofin korionik denen çok mik*tarda hormon görülür.


Hamile bir kadının idrarı veya kan serumu, sıçan, sıçan yavrusu, fare, tavşan gibi bazı hayvanlara enjekte edilirse, Genital uzuvlarında karakteristik bir reaksiyon görülür. Enjekte edilen bu kan veya id*rardaki, yüksek hormondan ötürüdür. Örneğin, tavşanın yumurtalık*larında hemorajik foliküler görülür. Halbuki, enjekte edilen idrar ve*ya kan serumu hamile bir kadından alınmasaydı bu reaksiyonlardan hiç biri ortaya çıkmazdı.


Testler değişik metodlarla, sıçanlar veya sıçan yavruları, tav*şanlar veya fareler ve kurbağalar üzerinde uygulanır. Sonucun çabuk alınması uygulanan teste bağlıdır; birkaç saatten on güne ka*dar değişir. En çok uygulanan üç günde sonuç veren tavşanlar üze*rindeki testtir. Bir de acelesi olan kadınlara veya acele vakalarda kurbağalar üzerinde iki saatte sonucu alınan bir test vardır.


Hamileliğin biolojik teşhisinin değeri nedir? Eğer laboratuvar teşhisinde «müspet sonuç» denmişse hamilesiniz demektir ve bu ka*rar kesindir. Eğer laboratuvar «menfi sonuç» demişse bu, muhakkak hamile değilsiniz demek değildir.


Anlında yeterince hormon varsa reaksiyon pozitif olur, bu da düzensiz aybaşısı olanlarda aybaşının 10-15 gün gecikmesine yol açar. Demek ki, test çok erken yapılmışsa veya düzenli aybaşı ol*muyorsanız, negatif bir sonuç alabilirsiniz. Bu takdirde 10 gün son*ra yeniden bir test yaptırmanız gerekir: Fakat bu defa sonuçtan tamamiyle emin olabilirsiniz.

Sonuç olarak, bir laboratuvar tahlili yaptırırsanız birkaç günde gerçekten hamile olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Eğer doktorunu*zun teşhisini beklerseniz bu birkaç hafta sürebilir.


Bir de hamileliği başında tespit eden daha basit ve daha çabuk bir metot vardır. İleride de izah edeceğim gibi, bu metot vücut ısısı*nın kontrolüdür. Bununla hamilelik bazan üçüncü gününde, en fazla bir haftada teşhis edilebilir.


Bir ihtimal olarak (ki bu pek enderdir) eğer gerçekten hamile olup ilk iki ay hiç bir muayeneden geçmemişseniz hamileliğin diğer fizyolojik olayları meydana gelir; üçüncü aya doğru, sıkıldığı zaman meme ucundan (colostrum) denen, beyaz bir sıvı gelir. Dördüncü ay*da, rahim hacmi gözle görülmeyecek kadar büyür. Nihayet dört bu*çuk aylıkken (ilk çocukta) çocuğun oynadığı hissedilir. Fakat biz si*zin bu kadar uzun bir süre beklemenizi tavsiye etmeyiz. Bugün bir kadının doktora muayene olmak için, karnındaki çocuğun oynama*sını beklemesi çok ender görülür. Üçüncü ayın sonundan önce ilk tıbbî muayene zorunludur.

alıntıdır