Bebekler neden ters durur?
Melekler Mekanı - bebeğin ters gelmesi
Makat gelişin en önemli belirleyici faktörlerinden birisi
gebelik yaşınızdır. Gebelik yaşı ne kadar küçükse
bebeğinizin ters olma olasılığı da o ölçüde yükselir.
36-37. hafta civarında bebek genelde son duruş şeklini alır
ve artık önde gelen kısmının değişmesi uzak bir
olasılıktır. Rahim dar kısmı aşağıda olan bir armut
şeklinde olduğundan bebek için en rahat pozisyon kafasının
aşağıda olduğu pozisyondur ve genelde bebekler bu pozisyonu
son duruş şekli olarak alırlar. Bu nedenle 36-37. haftadan
önce bebeğinizin ters duruyor olması çok önemli değildir.
28. haftada bebeklerin %20-25'i ters dururken bu oran 32. haftada
%7-15, termde ise daha öncede belirttiğimiz gibi %3-4'dür.Gebelik yaşı dışında rahime ait şekil bozuklukları,
bebeğe ait anomaliler ve çoğul gebelikler de makat gelişlere
neden olabilirler. Amniyon sıvısının çok fazla ya da az
olması, daha önceden geçirilmiş fazla sayıda gebelik
nedeniyle rahimin gevşek olması, plasentanın rahimin tepesinde
yerleşmiş olması bu durumun altında yatan sebep
olabimektedir. Makat geliş olan erken doğumların yaklaşık
%17'sinde, term doğumların ise %9'unda anomali saptanmaktadır.
Bununla birlikte makat doğumların çok büyük bir
kısmında hiçbir neden saptanamaktadır.Makat gelişin değişik türleri var mıdır?

Mkat gelişler bebeğin diz ve bacaklarının durumuna göre 3
değişik türde olabilir.Saf makat geliş

Tüm makat gelişlerin %50-70'i bu şekilde
olur. Bebeğin uylukları gövdesine doğru
çekilmişken, dizler tam açılmıştır. Bebeğin
ayakları başının yanındadır. Önde gelen kısım
sadece bebeğin poposudur.