Bebeğin Kalp Atışı Ne Zaman Duyulur ? Ultrasonda Bebeğin Kalp Atışı Ne Zaman Duyulur?

Karından yapıIan ultrasonografi sayesinde 6 hafta 4 günlük bir bebeğin kaIp atışIarı gözIemIenir. Hamileliğin 8. haftasında da bebeğin hareketleri görüIebiIir. Vaginal uItrason iIe yakIaşık 6 gün önceden bunIarı gözIemIemek mümkündür.