10 Yas Zeka Testi - Zeka Testi
Zekâ Testi Nedir?


Bizde 'zeka testi' olarak geçen, İngilizcesi 'zeka bölüm puanı' gibi bir anlama gelen 'Intelligence Quotient Score' veya kısaca 1Q olarak adlandırılan bu test, İngilizcesinde belirtildiği gibi, bir insanın bazı branşlardaki akademik yeteneğinin ve bilgi derecesinin karşılaştırmalı olarak üstünlük derecesini ölçmeye yarayan bir testtir10 yaş Zeka testi

Aslında insan yüzlerce değişik zihinsel yeteneklere sahiptir10 yaş Zeka Testi Bu yeteneklerin bir kısmı bu testlerle doğru olarak ölçülebilir, insanların bazı akademik yetenekleri ortaya çıkartılabilir10 yaş Zeka Testi Zeka testleri ile insanların Zeka derecelerinin diğer yeteneklerine etkisi hakkında az çok bilgi edinilebilir10 yaş Zeka testi

IQ test soruları genelde sözcük sorularını, mantık, akıl yürütme ve sayı dizisini tamamlama gibi soruları içerir10 yaş Zeka Testi Çocuklara uygulanan Zeka testlerinde önce çocuğun Zeka yaşı hesaplanır10 yaş Zeka testi

Çocuğa normal yaşının altındaki ve üstündeki yaş gruplarına ait sorular sorulur10 yaş Zeka Testi Hangi yaş grubunun sorularını tümüyle bildiyse (birden fazlaysa en yükseği) o yaş grubu çocuğun tavan yaşı olarak kabul edilir10 yaş Zeka Testi Bunun üstündeki gruplarda bildiği soru sayısı, toplam soru sayısı göz önüne alınarak, ay bazında tavan yaşına ilave edilir10 yaş Zeka testi

Zeka yaşının ve Zeka seviyesinin bulunmasını bir örnekle açıklayalım10 yaş Zeka Testi 9 yaşındaki bir çocuğa 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş gruplarından 12'şer soru soruluyor10 yaş Zeka Testi 6, 7 ve 8 yaş grubu sorularının hepsini biliyor10 yaş Zeka Testi 9 yaş grubundan 10, 10 yaş grubundan 8, 11 yaş grubundan ise 6 soruyu doğru cevaplıyor10 yaş Zeka Testi 12 yaş grubu sorularını bilemiyor10 yaş Zeka Testi Buna göre çocuğun Zeka yaşı :

8 yaş + 10 ay + 8 ay + 6 ay = 8 yaş + 24 ay = 10' dur10 yaş Zeka testi

Zeka seviyesi (IQ) ise Zeka yaşının 100 ile çarpılıp, doğum yaşına bölünmesi ile elde ediliyor10 yaş Zeka Testi Bu örnekte Zeka seviyesi:

IQ = (zeka yaşı x 100)/ doğum yaşı = (10xl00)/9 = 111'dir10 yaş Zeka testi

Zeka seviyesinin değerlendirilmesi ve toplumda bulunma oranı ise şöyle:
Bir kişinin 1Q seviyesini ölçmenin en iyi nedeni, onun gelecekteki akademik yeterliliğini değerlendirmek olabilir10 yaş Zeka Testi Eğer bir konuda IQ puanı yüksek ise, o konuya yöneltilebilir, eğitim gösterilip eksikler tamamlanabilir10 yaş Zeka Testi Puan düşükse o konu ile fazla uğraşmayıp bir başka konuya yönlendirilebilir10 yaş Zeka testi

Unutulmaması gereken çok önemli bir husus şudur ki, IQ testleri insanların müzik, sanat yeteneklerini, his, psikolojik ve ruhsal durumlarını ölçemez10 yaş Zeka Testi Yüksek IQ puanı o kişinin ilerde mutlu olacağını, akıl sağlığını ve ruhsal gelişimini garanti edemez10 yaş Zeka Testi Düşük 1Q puanı da o kişinin ilerde zenginlik, his ve ahlak bakımından başarısız olacağı anlamına gelmez10 yaş Zeka testi

Bu nedenlerle günümüzde Zeka testleri ile beraber bir de 'duygusal zeka' (emotional intelligence) yani EQ testleri de yapılmaktadır10 yaş Zeka Testi Bu test özellikle kurum ve kuruluşlarda, takım çalışmalarında verimi arttırmak, bireysel başarıyı toplu başarıya dönüştürmek için önem kazanmaktadır10 yaş Zeka testi

Dünyada normal insanların yapabilecekleri bütün işler için 50 ve üstü IQ puanı yeterlidir10 yaş Zeka Testi Zaten insanların çoğu bu seviyededir10 yaş Zeka Testi Dünyada bu seviyede IQ puanına sahip olup da önemli görevlere gelmiş, büyük iş adamı ve zengin olmuş bir çok insan vardır