Simental: İsviçre’nin süt ırkı ineğidir. Yılda 3000-4000 litre süt verir.

simental inekler simental inek simental simental inekler simental inek simental