Hayvanların cinsel yaşamı salt üremeye dönüktür. Bu yüzden rastgele~zâmanlar-da değil, yılın belli zamanlarında azgınlık dediğimiz dönemlerde çiftleşirler. Çiftleşme zamanı her türde değişik dönemlere raslar. Türlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılması ve yalnızca kendi aralarında çiftleşebilmeleri açısından çiftleşme zamanlarının bu farklılığı önemlidir. Cinsellik, hayvanların soylarını sürdürebilmeleri için içgüdüsel olarak davrandıkları bir yaşam alanıdır.

İnsanoğlu bu bakımdan hayvanlardan büyük ölçüde ayrılmaktadır. Çünkü insan dişisinde görülen aylık yumurtlama devresi, insanı istediği zaman ve üreme içgüdüsünden bağımsız olarak çiftleşe-bilen bir yaratık haline getirmiştir. Eş seçimi konusunda hayvanlar genellikle çokeşliliğe yönelirler.

http://www.limonvideo.com/atlarda-ciftlesme.html