Bal Arısı Kanat genişliği =4mm². Toplam ağıtlık =10gr.
Birim zaman içinde kanadı sallama adedi =10/sn
Uçmaya elverişli yapı(ayrodinamik yapı) =yuvarlak ve rüzgar tutar

Arılar Nasıl Uçar Arıların Uçması

Ancak bal arısı uçamaz veri lerdedir. Ama bunu bilmez ve Yaradılış Emrine göre Uçar çünkü Allah cc. Uçacaksın demiştir. O da uçmuştur.

Bilimse uçamaz der,

İsbatlar ortada arı uçuyor...

Uçan hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların çoğunlukla basitleştirilmiş çevre koşullarında (durgun hava, düzgün hava akımları) yürütüldüğünü belirten bilim insanları, bu hayvanların beklenmedik hava akımlarıyla ya da rüzgârlı havalarla Nasıl başa çıktıklarını daha yeni yeni araştırmaya başladıklarını belirtiyor.

Bu hareketin, arının eylemsizlik momentini, dolayısıyla yuvarlanmayı da azalttığını belirten araştırmacılar, bu hareketi dönmekteyken yavaşlamak için kollarını açan buz patencisinin hareketine benzetiyorlar. Fakat bu güvenlik önlemi beraberinde yüksek bir bedel de getiriyor, aerodinamik sürtünme arttığından uçabilmek için gerekli güç %30 oranında artıyor ve arının uçuş performansı düşüyor.