Sevgili araştırmacı, bu sayfamızda size 5. sınıf trafik soruları çöz sunuluyor ayrıca 5. sınıf trafik soruları çöz hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere cevap veriyoruz. 5. sınıf trafik soruları çöz için lütfen okuyun.

S-1) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.
( D ) Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip uzun süreli olan gruplara kurum denir. (3 puan)
( Y ) Çocuklar evin geçiminden de sorumludurlar. (3 puan)
( D ) Bazı haklar doğuştan kazanılmıştır. (3 puan)
( Y ) Eğitim alıp almama her çocuğun isteğine bağlıdır. (3 puan)
( D ) Temel haklarımızın başında yaşama hakkı gelir. (3 puan)
( Y ) Üyesi olduğumuz grupta üzerimize düşen rolü yerine getirmemek sadece bizi etkiler. (3 puan)
( Y ) Aynı amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren insan topluluğuna kalabalık denir. (3 puan)
( Y) Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında Cumhurbaşkanı seçilmiştir. (3 puan)
( D ) Aldığınız roller size yeni sorumluluklar getirir. (3 puan)
( D ) UNICEF tüm dünyadaki çocuklara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. (3 puan)
S-2 )Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.
UNICEF grup sorumluluk aile hakkına
hak öğrenci kurum 18 kalabalık

a-) Ortak bir amaç etrafında toplanan insanların oluşturduğu topluluğa ...GRUP................... denir. (3 puan)
b-) İçinde yer aldığımız ilk kurum ………AİLE………..dir. (3 puan)
c-) Her çocuk düşüncelerini açıklama …………HAKKINA……………………sahiptir. (3 puan)
d-) ………UNICEF…………………….,dil, din, ırk, soy ayrımı yapmadan dünyadaki tüm çocuklara yardım etmek için
kurulmuştur. (3 puan)
e-) Bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının sonuçlarına sahip çıkabilmesine……SORUMLULUK…………………………………..denir. (3 puan)
f-) Yasal ya da ahlaki olarak toplumdan isteyebileceğimiz yararlara ……HAK…………..denir. (3 puan)
g-) Okulda ve sınıfta …………ÖĞRENCİ……………………. rolünü üstleniriz. (3 puan)
h-) İnsanlar doğduğu andan ……18……yaşına kadar çocuk sayılır. (3 puan)
ı-) Aile; içinde sevgiyi, saygıyı tattığımız bir grup ve aynı zamanda bir………KURUM……………..dur. (3 puan)
i-) Ortak amaçları olmayan, rastlantı sonucu bir araya gelen ve birbirlerini tanımayan insan
topluluğuna …………KALABALIK………………………. denir. (3 puan)
S-3) Aşağıda verilenlerden hangisi bir grup değildir? (4 puan) a-) Pazarda alışveriş yapan insanlar. b-) Kulüp çalışmaları.
c-) Anne, baba ve çocuklar d-) Halk oyunları topluluğu.
S-4) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? (4 puan)
a-) Çocukların sağlık hizmeti alması. b-) Çocukların eğitim görmesi.
c-) Çocukların işlerde çalıştırılması. d-) Çocukların sağlıklı çevrede yaşaması.

S-5) Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? (4 puan)
A) Otobüs durağında bekleyen insanlar
B) Sinemadaki seyirciler
C) Pazarda alışveriş yapan insanlar
D) Satranç kulübündeki öğrenciler
S-6) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? (4 puan)
a-) Rol grup içinde bir kişiye düşen görevdir.
b-) Farklı gruplarda farklı rollerimiz olabilir.
c-) Grup üyeleri rollerini tam olarak yerine getirmezse grup amacına ulaşamaz.
d-) Grubun başarısı için önemli olan en iyi rolü üstlenmektir.
S-7) Aşağıdakilerden hangisi bir roldür? (4 puan)
a) aile b) Veliefendi İlköğretim Okulu c) futbol takımı d) sınıf başkanı
Esra sabah okula gelir.Sınıfına çantasını bırakır ve tören alanına iner. Arkadaşlarıyla sıraya
geçer.İstiklal Marşı’nı gür bir sesle okur.Sırasıyla sınıfa çıkar.Ders araç ve gereçlerini
çıkarır.Arkadaşlarıyla birlikte çok sevdikleri öğretmenlerinin kapıda beklemeye başlar.

S-8) Yukarıdaki metne göre Esra hangi sorumluluğunu yerine getirmemiştir? (4 puan)
a-) Törene inme sorumluluğu b-) Ders araş ve gereçlerinin çıkarma
c-) Sessiz olarak öğretmenini sırada bekleme d-) İstiklal Marşı’nı okuma
S-9) Aşağıda yapılan grup ve rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (4 puan)
a-) aile - baba b-) okul- savcı
c-) futbol takımı- hücum oyuncusu d-) sınıf- sınıf başkanı
S-10) Aşağıdakilerden hangisi mahallemizdeki sorumluluklarımızdan değildir? (4 puan)
a-) Küçüklere yardımcı olmak. b-) Oyun alanlarında oynamak.
c-) Bahçelere izinsiz girmek. d-) Davranışlarımıza dikkat etmek.
S-11) Aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir? (4 puan)
A) mutluluk B) barınma C) güven D) sevgi
S-12) Aşağıda verilen sözcükleri gruplarsak hangisi dışarıda kalır? (4 puan)
a-) sinema b-) kantin c-) laboratuvar d-) sınıf