Sevgili ziyaretçilerimiz, bu sayfamızda size Zebur Hangi Dinin Kitabıdır sunuluyor ayrıca Zebur Hangi Dinin Kitabıdır hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere cevap veriyoruz. Zebur Hangi Dinin Kitabıdır için lütfen okuyun.

Musevilik ve Hıristiyanlık ve bu dinlerin kitaplarıyla ilgili olarak toplumumuzda ortaya çıkan bir tanım kargaşası var. Herşeyden önce isimlendirmede bir belirsizlik yaşanıyor. Tevrat, Zebur, İncil nedir, Hangi kitaplardır? Zaten farklı Musevi ve Hıristiyan mezheplerin iç öekişmelerinin üstüne bir de İslamiyetin ne olduğu anlaşılmayan tanımları eklenmiş ve konu içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüş.

Zebur Hangi kitaptır. Elimdeki Kutsal Kitap hıristiyanların kutsal kitabı ve iki bölümden oluşuyor. Eski Anlaşma (Tevrat ve Zebur) ve Yeni Anlaşma(İncil) olarak iki bölümden oluşuyor. Eski Anlaşma 39 bölümden, Yeni Anlaşma ise 27 bölümden oluşuyor. Bunlardan Mezmurlar yada Zebur adı verilen Eski Anlaşma'nın 19. bölümü. Bu bölüm 150 mezmurdan oluşam bir şiir.

Ancak Yahudilerin bölümlemesi biraz daha farklı. Eski Ahit'i üç ana kısma bölüyorlar. Tevrat(Tora), İlk Peygamberlerle son Peygamberler (Neviy'im) ve Zebur (Ketuvim). Bu bölümlemeye göre Zebur 13 bölümden oluşuyor.

Bunlar şu bölümler:

Mezmurlar
Süleyman'ın Özdeyişleri
Eyüp
Ezgiler Ezgisi
Rut
Yeremya'nın Ağıtları
Vaiz
Ester
Danyel
Ezra
Nehemya
1. ve 2. Tarihler

Yine aynı bölümlemeye göre Tevrat ise Musa'nın kitapları olarak bilinen ilk 5 kitaptan oluşuyor. Yani

Yaratılış -Tekvin
Mısır'dan Çıkış
Levililer
Çölde Sayım - Sayılar
Yasa'nın Tekrarı -Tesniye

Diğer kitaplar ise Peygamberler olarak geçiyor.

Bu 39 kitabın sıralanması Yahudiler ve Hıristiyanlarda farklılık gösteriyor. Ancak hepsi de Eski Ahit'in bütün kitaplarını kabul ediyorlar ve kutsal kitapları olarak sayıyorlar. Bu arada sadece ilk 5 kitabı kabul eden bazı Musevi tarikatlarının da olduğunu belirtelim.

Bu durumda Tevrat dendiğinde ne anlayacağız, Zebur dendiğinde ne anlayacağız?

Hem Eski Ahit'in tümüne, yani Zebur'u da içine alan kitaba Tevrat diyoruz, hem de Eski Ahit'in ilk 5 bölümüne. Aynı karmaşa Zebur için de söz konusu. Hem Mezmurlar bölümüne hem de Yahudilerin sınıflamasındaki 13 bölüme Zebur demek mümkün.

Ben bundan sonra Yahudilerin sınıflamasını kabul ederek, yani Eski Ahit'teki 13 bölüme Zebur diyeceğim. Eski Ahit'in 19. bölümüne ise sadece Mezmurlar diyeceğim. Benzer şekilde Tevrat ile sadece Eski Ahit'in ilk 5 kitabını kastedeceğim.

Bu seçim İslamiyetin tanımına uymuyor, zira İslamiyette Zebur Davut'a gelen kitap olarak tanımlanıyor. Süleyman'ın Özdeyilerini, Yeremya'yı, Eyüp'ü, Yeşaya'yı Zebur'un içinde saymak İslamiyet'in tanımını kabul etmemek demektir. Ancak sadece Mezmurları Zebur diye kabul etmiş bile olsaydık, İslamiyet'in tanımı yine yanlış olurdu. Çünkü Mezmurlar sadece Davut'un ilahilerinden oluşmuyor. Önemli bir kısmı Davut'un ilahilerinden oluşsa da, bu 150 mezmurun içinde Süleyman'a, Asaf'a hatta Musa'ya ait mezmurlar ve çok sayıda sahibi zikredilmemiş mezmur var.