Lohusalıkta Cinsel İlişkiye Girmek Günah mı ? Lohusalık Sonrası Cinsel İlişki

Adetli (hayız) ve doğum hastalığı (nifas) içinde olup da he*nüz kendisinden kan kesilmeyen kadınla cinsı temasta bulun*mak dinen yasaktır

Ashaptan Ebüddahdan (ra) Hzleri bir cemaat huzurunda Resulüllahtan kadınlara hayız halinde nasıl muamele olunacağını sordu Çünkü, Yahudiler kadınların hayız hallerinde onlardan gayet uzak bulunurlar Hıristiyanlar ise hayız halini ehemmiyete almıyarak istediklerini yaparlar

Cahiliye Arapları da kadınları ile tamamen ilgilerini keserler, beraber yemezler, içmezler ve bir arada bulunmazlardı Bu halin devamı sırasında İslamda buna dair birhüküm olmadığından Ebüddahdan'ın suali üzerine bu konuyla ilgili ayet nazıl oldu

İşte her müslüman erkek ve kadının hayız ve nifas (kirlilik) hallerinde ne Yahudiler gibi ne de Hıristiyanlar gibi olmayıp orta hali muhafaza ederek hayız hallerinde kadınlarla cinsi münasebette bulunmaktan sakınmakla beraber, onlarla mu*habbeti, beraberce yiyip içmeyi, yatıp, oturmayı terk etmemeli*dir

Hayız (aybaşı) sırasında rahimden kirli kan gelir Bu pis bir şeydir Bu durumda kadına yaklaşmak da eziyettir Kadın bir nevi hastadır Ruhi gerginlik içersindedir En iyi şey, ona mümkün olduğu kadar istirahat imkanı vermektir

Adet gören kadının, göbeği ile diz kapağı arası kapalı olmak şartıyla kocası kendisinden çeşitli şekilde faydalanabilir Bu caizdir

Adetli zamanda yapılan temaslardan ötürü doğacak çocukta cüzzam olur Hayızlı bir kadının cinsi münasebeti eziyet verici olduğu için, haram kılınmıştır Hanımın normal yolundan başka yollarında ise eziyet daimi bir şekilde mevcuttur Binaenaleyh böyle bir yoldan münasebette bulunmak, hayızlı bir hanımla münasebette bulunmaktan daha şiddetli bir şekilde haramdır Bununla, kadına arkadan temas kastedilmektedir

Adet halinde, kadının kemer bağlama yerinden dizlerinin üstüne kadar uzanan bir örtü yani elbise uygundur Böyle yap*mak edebdendir Kişi hayızlı hanımıyla yemek yiyebilir Onunla beraber aynı yatakta yatmak ve oynaşmakta kişi için, bir beis yoktur Hayızlı olduğundan ötürü ondan cinsi birleşmesinden başka sakınması gerekmez

Hayızlı kadınla cinsi temas ta bulunmakla, rahimde iltihap*lar olur Bu, kısırlaşmaya kadar gider Kadından erkeğe de geçerek, erkek de kısırlaşabilir Kadındaki mikroplar, hayızlı birleşmelerde erkeğe daha kolay geçer

LOHUSALIK (NİFAS)

Çocuk doğuran kadına Lohusa denir Bunun dinde ismi "Nifas" dır Lohusadan 40 güne kadar kan gelir Hiç kan gelme*yen kadın olduğu gibi 40 günden önce kendisinden kan kesilen kadınlar da vardır Kan kesilmediği müddetçe 40 güne kadar onunla cinsı münasebet haramdır

Hasan-ı Basri'den: Osman bin Ebi’l-As'ın karısı çocuk doğurmuştu Aradan birkaç gün geçtikten sonra süslendi Kocası ona: "Size dememiş miydim, Resulüllah (sav) bize lo*husa kadınlarımızdan 40 gün uzak kalmamızı emretmişti!" dedi

Kanama 40 gün devam ederse, hayızlı kadına haram olan şeyler lohusa kadına da haram olur

Kanama daha kısa sürede kesilirse kadın yıkanır ve sorum*luluklarını yerine getirir


Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

_________________


Hayız ve Nifas Hallerine Ait Hükümler

122- Adet gören veya lohusa olan müslüman kadınlara ait bazı özel hükümler vardır Şöyle ki: Bu haller içinde bulunan bir kadın namaz kılamaz, şükür secdesi bile yapamaz Oruç tutamaz Kur'an-ı Kerîm 'den bir ayet dahi okuyamaz; ancak dua ayetlerini dua niyeti ile okuyabilir Kur'an-ı Kerîm'e veya Kur'an ayetlerinin yazılı bulunduğu levhalara ve paralara, tam ayet olmasa bile, dokunamaz, tutamaz Sahih kabul edilen görüşe göre, Kur'an tercümesi hakkında da hüküm böyledir, onu da ele alamaz Mescidlere (camilere) giremez Kabe'yi tavaf edemez, kocası ile cinsî ilişki kuramaz Kocası böyle bir hanımın göbeği altından diz kapakları altına kadar olan yerlerinden aralarında bir engel olmaksızın faydalanamaz Şehvetin olup olmaması fark etmez Bunu yapmak haramdır Aralarında bir engel (bir elbise) varsa, cinsî ilişkiden başka faydalanma yapabilir

Ömer Nasuhi Bilmen/ Büyük İslam İlmihali