Biyografi ve otobiyografi arasındaki farklar ,biyografi ve özellikleri ,biyografi yazarları ve eserleri ,otobiyografi ve biyografi arasındaki fark.
Biyografi ve otobiyografi arasındaki farklar nedir

1-Biyografi dolaylı otobiyografi doğrudan anlatım vardır.
2-Biyografide Nesnellik otobiyografide yer yer öznellik ağır basar.
3-Biyografi, tanıtılan kişiyi çevresiyle birlikte ele alır; otobiyografide ise kişi anlatılanları kendisiyle sınırlar.
4-Biyografi kişinin dış dünyasına otobiyografi iç dünyasına yöneliktir.
5-Biyografide belgeler, otobiyografide bellek önem kazanır.