Ali bin Abbas'ın Hayatı

10. yy'da yaşayan Ali ibn Abbas Ortaçağ'ın ileri gelen doktorlarından biridir; Kitâbü's-Sınaat (Tıp Sanatı) isimli kitabı tıpla alakalı bütün mevzuları içermektedir ve İbn Sinâ'nın el-Kanun fî't-Tıb (Tıp İlminin Kanunu) isimli eseri yayınlanıncaya kadar İslam Alemi'nin el kitabı olarak benimsenmiştir.


Ali ibn Abbâs bu eserinde baştan ayağa doğru, bütün vücut hastalıklarını adım adım konu edinmiş ve bunların belirtileri ile teşhis ve tedavileri üzerine ayrıntılı bilgiler elde etmiştir. Yaralar, tümörler ve taşlar gibi tıbbi müdahale gerektiren hastalıklar olması durumunda, cerrahların şu koşulları dikkate almaları gerektiğini ileri sürmüştür:


1. Cerrahın özellikle anatomi bilgisi iyi olması gerekir.


2. Ameliyata girmeden önce, aletler sterilize edilmelidir.


3. Ameliyat bittikten sonra, hastanın bakımına özen gösterilmelidir.


Eserin başlarında bulunan anatomi kısmında, damarlara hakkında yapılan açıklamalar tıp literatürü açısından önem arz etmektedir. Damarları 2 ana grupta araştıran Ali ibn Abbâs, özellikle atar damarların kalınlığının toplar damarlara istinaden çok daha kalın olduğunu söylemiştir.