Katı Maddelerin Hacimleri Nasıl Ölçülür ? Katı Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi Katı Maddelerin belirli bir şekilleri

ve Hacimleri vardır. Katı maddeler akıcı değildirler.Katı Maddelerin bazılarının

geometrik şekilleri vardır. Sıvıların Hacimleri dereceli silindirden ölçülebilir.

Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi KÜP Bir kenarı a olan küpün

hacim formülü V=a3 olur. Örnek : Bir kenarı 5 cm olan küpün hacmini bulun.


Çözüm : V=53 =5 . 5 . 5 =125 cm3 Dikdörtgenler Prizması Uzunluğu a , genişliği b

ve yüksekliği c olan dikdörtgenler prizmasının hacim formülü V = a . b . c olur.


Örnek : Uzunluğu 50 cm , genişliği 4 cm ve yüksekliği 7 cm olan dikdörtgenler

prizmasının hacmini bulun. Çözüm : V=50 . 4 . 7 =1400cm3 Silindir Yarıçapı r ,

yüksekliği h olan bir silindirin hacim formülü V= . r2 . h olur. Örnek : yarıçapı 2 cm

yüksekliği 10 cm olan silindirin hacmini bulun. Çözüm : V= . r2 . h =3 . 22 . 10 =

120 cm3 Küre Yarıçapı r olan kürenin hacim formülü V=4 .  . r3 olur. 3 Örnek :

yarıçapı 5 cm olan kürenin hacmini bulun (=3) Çözüm : V= 4 .  . r3 = 4 . 3 . 53 =

4 . 53 =4 . 5 . 5 . 5 =4 . 125 =500 cm3 3 3

ÖRNEKLER : Örnek1 : Hacmi 400 cm3 ,uzunluğu 20 cm ve genişliği 5 cm olan

dikdörtgenler prizmasını yüksekliğini bulun Çözüm : V=a . b . c 400=20 . 5 . c c=

400 = 4 cm 100