NASR ( İzâ câe ) SURESİ

İzâ câe nasrullâhi vel feth(u).Ve raeytennâse yedhulûnefî dînillâhi efvâcê.Fe sebbih bihamdi rabbikevestağfirhü.İnnehû kâne tevvâbâ.

ANLAMI

1- Allah’ın yardımı ve fethi geldiği zaman
2- Ve Allah’ın dinine İnsanların kabile kabile girdiklerini gördüğün zaman
3-Artık Rabbine hamd ederek zikirde bulun ve O’ndan bağışlanmak dile. Şüphe yok ki ; O tövbeleri çok kabul edendir.