(matematik)bilinmeyeni bulalım konu anlatımı, 1 denklem sorusu ve cevabı, 1 bilinmeyenli çözümlü sorular, 1 bilinmeyenli denklem soruları, 1 bilinmeyenli denklemler konu anlatımı, 1 bilinmeyenli denklemler konusu, 1 denklemli sorular, 1. denklemlerden sorular, 1. derece denklem soruları, 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklem soruları, 1. dereceden 2 bilinmeyenli denklemler soru ve cevapları, 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem sorusu, 1. dereceden denklemler çözümlü soruları, 1.derecedeb bir bilinmeyenli denklem soruları, 1.dereceden 1 bilinmeyenli denklemler çözümlü sorular, 1.dereceden çözümlü sorular, 1.dereceden denklemler 1 bilinmeyenli soru, 2 bilinmeyen denklemler örnekleri, 2 bilinmeyenli denklem örnek çözümlü soru, 2 bilinmeyenli denklem örnekleri, 2 bilinmeyenli denklem soruları, 2 bilinmeyenli denklemler örnekler, 2 bilinmeyenli denklemler soru, 2 bilinmeyenli denklemlerle sorular, 2 bilinmeyenli denklem anlatimi, 2 bılınmeyenlı denklemler cevaplı sorular, 2 derece denklem soruları, 2 dereceden bır bılınmeyenli denklemler ve sorular, 2 dereceden denklemler soru ve çözümlü, 2. derece bir bilinmeyenli denklemleri indir, 2. derece denklem örnekler lise 2, 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklem çözümleri, 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemler konu anlatımlı, 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemler soru ve cevabı, 2. dereceden 2 bilinmeyenli denklemler soru, 2. dereceden örnek sorular, 2. dereceden bilinmeyen denklem sorular, 2. dereceden bilinmeyen denklemler 20 soru, 2. dereceden denklem çözümlü sorular, 2. dereceden denklem soruları

Birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklemler


ve a 0 olmak üzere ax +b=0 şeklindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi sağlayan x sayısına denklemin kökü, bu kökün oluşturduğu kümeye çözüm kümesi denir.

ax+b=0 ise sayısı denklemin köküdür.

Çözüm kümesi:

Ç= olur.

Örnekler:

1) 6x +12 =0 denkemini çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

6x+12=0  6x= -12
x= x=-2 Ç= olur.
2)-5x + 6 + x = 1 –x + 8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm:

-5x+ 6+ x =1 –x +8
-4x + 6 = -x + 9
-4x +x = 9-6
-3x=3
x= -1 Ç=
3) denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
Çöm: denklemde paydası eşitlenir:4) x-{2x-[x+1-(3x-5)]} = 3 ise x kaçtır?
Çözüm:

[x+1-3x+5]
[-2x+6]
{2x+2x-6}
x-4x+6 = 3
-3x =  x= 1 Sonuç: 1

5) 9(1-2x) – 5(2-5x) = 20 denkleminin çözüm kümesi nedir?
Çözüm:

9(1-2x) – 5(2-5x) = 20

9-18x-10+25x = 20
7x-1= 20
7x = 21
x = 3
Sonuç: 3

6) x 2 x 1
----- + ----- = ----- + 1----- denkleminin çözüm kümesi nedir?
3 5 5 3

Çözüm:
x 2 x 4
----- + ----- = ----- + -----
3 5 5 3
(5) (3) (3) (5)

5x+6 3x+20
------- = ------- = 5x + 6 = 3x+20
15 15


2x = 14  x = 7 Sonuç: 7


7) Kendisine katı eklendiğinde 72 eden sayı kaçtır?

Çözüm:


=
8) 2x+5=1 ise “x” kaçtır?

Çözüm:
2x = -4
x = -2  Sonuç = {-2}

9) Toplamları 77 olan iki sayıdan birinin 3 katı, aynı sayının 4 katıyla toplamına eşittir.Bu Sayıların Küçük Olanı Kaçtır?

Çözüm:

3x+4x = 77
7x = 77
x = 7
3x = 33 Sonuç = {33}

10) Bu denklemdeki x’ in değerini bulunuz.
Çözüm:

x = 5 Sonuç = {5}

11) “x” in değerini bulunuz.
Çözüm:
- 45 = 5x-35
5x = -10
x = -2

Sonuç = {-2}

12) “x” in değerini bulunuz.

Çözüm:


3x-5 = -20
3x = -15
x = -5 Sonuç = {-5}

13) denklemini ve koşuluyla x’i bulunuz.
Çözüm

x=-1 fakat (x 1 ve x koşulundan dolayı

Ç=Ǿdir

14) için x ’in değeri kaçtır?
Çözüm
 x=3 (x 3 koşulundan dolayı )

Ç=Ǿdir


Birinci Dereceden İki
Bilinmeyenli Denklemler

olmak üzere açık önermesine birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir.
denkleminde x ’e verilebilecek her değer için bir y değeri bulunabilir. Bulunan (x,y) ikililerinden her birine denklemin bir çözümü denir. Çözüm kümesi sonsuz elamanlıdır.

Örnekler:

1) denklemini çözüm kümesini bulup düzlemde göster.

x=0 için y=2.0-1(0,-1)
x=1 için y=2.1-1(1,1)
x=2 için y=2.2-1(2,3)
x=3 için y=2.3-1(3,5)
x için y=2x-1(y 2x –1)

...alıntıdır...