karmaşık sayılarla ilgili sorular, karmaşık sayılarla ilgili cözümlü sorular, fonksiyonla ilgili çözümlü sorular, karmaşık sayılar çözümlü sorular, fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, mutlak değer ile ilgili çözümlü sorular ,ters fonksıyon çözümlü soruları, fonksiyon soru, lise 1 fonksiyonlarla ilgili sorular, devirli ondalık sayılarla ilgili çözümlü sorular ,trigonometrik denklemlerle ilgili çözümlü sorular, soru çözümlü, videolu sayı problemleri ,bileşke fonksiyon çözümlü sorular, bileşke fonksiyon çözümlü örnekler ,rasyonel sayılarla ilgili sorular,

Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik


Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik

Bir Değişkenin Limiti

Bir Fonksiyonun Limiti

Bir Fonksiyonun Soldan ve Sağdan Limiti

Özel Fonksiyonlarda Limit

Fonksiyonların Limitleriyle İlgili Teoremler

Trigonometrik Fonksiyonların Limitleri

Genişletilmiş Gerçel Sayılar Kümesinde Limit

Belirsizlikler ve Belirsizlikler Durumda Limit Hesapları

Belirsiz Durumlar

Fonksiyonlarda Süreklilik ve Süreksizlik

Aralıkta Süreklilik

Fonksiyonların Sürekliliği ile İlgili Teoremler

Sınırlı Fonksiyonlar

Kapalı Bir Aralıkta Sürekli Fonksiyonların Özellikleri

Süreklilikle İlgili Teoremler

Monoton Fonksiyonlar

90 Adet Ayrıntılı Çözümlü Test Sorusu


54 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...sureklilik.zip


Özel Tanımlı Fonksiyonlar


Özel Tanımlı Fonksiyonlar

Sıralı İkili, Sıralı Üçlü, Sıralı N’li

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

Kartezyen Çarpımın Özellikleri

Bağıntı, Bir Bağıntının Tersi

İki Bağıntının Bileşkesi

Bir Kümede Tanımlı Bağıntıların Özellikleri

Fonksiyon

Fonksiyonlar Kümesinde İşlemler

Fonksiyonların Sınıflandırılması

Özel Kurallar

Fonksiyon Çeşitleri

Bileşke Fonksiyon ve Özellikleri

Ters Fonksiyon ve Özellikleri

Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

Permütasyon Fonksiyon

Tam ve Çift Fonksiyonlar

Parçalı Tanımlı Fonksiyon

Periyodik FonksiyonMutlak Değer Fonksiyonu

Mutlak Değer Fonksiyonun Parçalı Tanımlanması

Mutlak Değerli Denklemler

Mutlak Değerli Eşitsizlikler

Mutlak Değer Fonksiyonun Grafiği

Signum İşaret Fonksiyonu

Signum Fonksiyonun Grafiği

Tam Değer Fonksiyonu ve Özellikleri

Tam Değer Eşitsizlikler

Tam Değer Fonksiyonun Grafikleri

Fonksiyonları En Geniş Tanım Kümleri

Fonksiyonlar ve Düzlemde Simetri

90 Adet Ayrıntılı Çözümlü Test Sorusu


111 Sayfa
http://www.fileden.com/files/2008/10...nksiyonlar.zip


Türev


Bir Fonksiyonun Türevi

Sağdan Türev - Soldan Türev

Türev ve Süreklilik

Temel Türev Kuralları

Sabit Fonksiyon, Kuvvet Fonksiyonunun Türevleri

İki Fonksiyonun Toplam'ının Türevi

Bir Sayı ile Bir Fonksiyonun Çarpımının Türevi

İki Fonksiyonun Çarpımının Türevi

Bölümün Türevi

Parçalı Tanımlı Fonksiyonların Türevleri

Mutlak Değer Fonksiyonların Türevleri

Signum (işaret) Fonksiyonunun Türevleri

Tam Değer Fonksiyonun Türevleri

Bileşke Fonksiyonunun Türevleri (Zincir Kuralı)

Köklü Fonksiyonların Türevi

Tek Çift Fonksiyonların Türevi

Periyodik Fonksiyonların Türevi

Türevin Geometrik Anlamı

Türevle İki Eğri Arasındaki Açı

Türevin Fiziksel Anlamı

Bir Hareketlinin İvmesi

Ters Fonksiyonun Türevi

Türevle ilgili Çıkmış ÖYS Soruları ve Cevap Anahtarı

Teoremler ve Alıştırmalar


37 sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...6365/turev.rar


İntegral


Diferansiyel Kavram

İntegral

Bir Fonksiyonun Belirsiz (Sınırsız İntegrali)

Temel İntegrasyon Formülleri

Temel İntegral Formülleri

İntegral Alma Yöntemleri

Değişken Değiştirme Yöntemi

Özel Değişken Değiştirmeler Yapılarak Çözülebilen İntegraller

Parçalı Kısmı İntegrasyon Yöntemi

Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali

Özel İntegraller

Basit Kesirlere Ayırarak İntegral Alma Yöntemi

İrrasyonel Fonksiyonların İntegrali

İntegral Hesabının Temel Teoremleri

İntegral Fonksiyonunun Türevi

Belirli İntegral ve Uygulamaları

Riemann Toplamı

Özel Tanımlı Fonksiyonların İntegrali

İntegrantın Özelliğine göre İntegrasyonda Yapılabilecek Sadeleştirmeler

Belirli İntegralde Değişken Değiştirme

Genelleştirilmiş İntegraller

Sınırları Sonsuz Olan İntegraller

Sınırları İçerisinde Süreksiz Olan İntegraller

İntegral Uygulamaları

İntegral Alan Hesabı

İntegral Hacim Hesabı

İntegral Yardımıyla Limit Hesabı

Bir Fonksiyonun Bir Aralıktaki Ortalama Değeri

İntegralin Hareket Problemlerine Uygulanması

Yay Uzunluğunun Hesabı

İntegral ile ilgili Çıkmış ÖYS Soruları ve Cevap Anahtarı

Teoremler ve Alıştırmalar


105 sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...5/integral.rar


-------------------------- LİSE 3 -----------------------


Diziler Toplam Sembolü ve Seriler


Dizi Kavramı

Sonlu Sabit Sonsuz Alt Diziler

Monoton Diziler

Bir gerçek sayının epsilon komşuluğu

Bir Dizinin Limiti

Sonsuza Iraksama

Sonsuz Kavramı

Yakınsak ve Iraksak Diziler

Alt ve Üst Limit

Sınırlı ve Sınırsız Limitler

Aritmetik Dizi

Geometrik Dizi

Cauchy Dizisi

Seriler

Toplam Sembolü

Aritmetik Seri

Geometrik Seri

Harmonik Seri

Pozitif Terimli Seriler

Serilerde Yakınsaklık ve Iraksaklık

Karşılaştırma Testi


63 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...rveSeriler.rar


Karmaşık Sayılar


Karmaşık sayıların geometrik gösterimi.

Karmaşık düzlem

Karmaşık sayıların eşitliği.

Sanal birimin kuvvetleri.

Sanal sayıların eslenigi3.

Karmaşık sayılarda dört işlem.

Toplama ve çıkarmanın geometrik yorumu.

Karmaşık bir sayının çarpmaya göre tersi.

Bir karmaşık sayının modülü.

Sanal köklü denklemler.

0ki karmaşık sayı arasındaki uzaklık

Karmaşık sayıların görüntüleri.

Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi.

Argüment ve esas argüment.

Kutupsal gösterimlerle işlemler.

Teorem [De Moivre].

Bir karmaşık sayının karekök ve küp kökleri4.

Karmaşık sayılarla 0lgili

Karmaşık Sayılar ile ilgili Çözümlü Açıklamalı Testler

Teoremler ve Alıştırmalar


37 sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...siksayilar.rar


Logaritma


Logaritmik fonksiyonların tanımlı oldukları

aralıkları bulmak.

Logaritma fonksiyonunun özellikleri.

Üstel ve Logaritmik Denklemler

Logaritmik eşitsizlikler

Üstel ve logaritmik fonksiyonların grafiği

Karakteristik ve Mantis.

Kologaritma

Logaritma ile ilgili 60 a yakın çözümlü soru

Teoremler ve Alıştırmalar


38 sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10.../logaritma.rar


------------------------ LİSE 2 ----------------------------


İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri


İkinci Dereceden Fonksiyonlar Ve Grafikler

Parobol Çizimleri

Tepe Noktası, Simetri Ekseni

Grafik Çizimleri

Parabol Denkleminin Bulunması

Noktalara Ve Doğrulara Göre Parabol Denklemi

Eşitsizlik Sistemleri

İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Analitik Düzlemde Grafikle Çözümü

Parabolun Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

60 Adet Ayrıntılı Çözülü Test Sorusu

http://www.fileden.com/files/2008/10...egrafikler.zip


Polinomlar


Bir Değişkenli Polinom Halkası

İki Değişkenli Polinom Halkası

İki Polinomun Eşitliği

Bir Polinomun Bir Gerçel Sayı İçin Aldığı Değer

Polinomlarda İşlemler

Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme

Horner Yöntemi ile Bölme

Bölmede Kalanın Bulunması

72 Adet Ayrıntılı Çözümlü Sorular


27 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...polinomlar.zip


2. ve 3. Dereceden Denklemler


İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri

İndirgenmiş Diskiriminant Yarım Formül

2. Dereceden Denkleme Dönüştürülebilen Denklemler

Çarpanlara Ayrılabilen Denklemler

Değişken Değiştirme

Köklü Denklemler

Üslü ve Mutlak Değerli Denklemler

Denklem Sistemleri

Parametreli Denklemler

2.Dereceden bir denklemin Kökleri ve Katsayıları Arasındaki Bağıntılar

Kökleri verilen Denklemi Bulmak

Üçüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri

Dördüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri

70 adet Çözümlü Test Soruları

http://www.fileden.com/files/2008/10...denklemler.zip


Polinomların Çarpanlara Ayrılması


Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Ortak Çarpan Parantezine Alma

Gruplandırma

Özdeşiklerden Yararlanma

Binom Açılımı ve Özellikleri

P(X) İn X = K İçin DeğeriP(X) İn (Ax + B) İle Bölünmesiyle Elde Edilen Kalan

P(X) İn Xn + A İle Bölümünden Kalan

P(X) İn (X – A) . (X – B) Çarpımı İle Bölünmesi

P(X) İn (A. X + B)2 İle Bölünebilmesi

Polinomlarda EBOB EKOK

Rasyonel İfadelerde Polinom

Polinom Denklemler

İki ve Daha Çok Bilinmeyenli Denklemler

Basit Kesirlere Ayırma

50 Adet Ayrıntılı Çözümlü Soru


43 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...aayrilmasi.zip


-------------------------- LiSe 1 -----------------------------------


Rasyonel Sayılar


Kesir Çeşitleri

Rasyonel Sayıların Eşitliği

Yansıma simetri geçişme

Rasyonel Sayılar Kümesinde İşlemler

Toplama Çıkarma Çarpma ve Bölme İşleminin Özellikleri

Rasyonel Sayılarda Sıralama

Obeb ve Okek

Rasyonel Sayıların Yoğunluğu

Ondalık Sayılar

Devirli Ondalık Sayı

Kesir Problemleri

Rasyonel sayılarla ilgili Çözümlü Testler


16 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...nelsayilar.zip


Eşitsizlikler


Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

Çarpım ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler

Pratik Kurallar

Eşitsizlik Sistemleri

Mutlak Değerli Eşitsizlikler

Denklem Çözümleri

Gerçek kökler ile Bir K Gerçel Sayısının Karşılaştırılması

Üçterimlinin Pozitif veya Negatif Olması

Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Testler


35 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...tsizlikler.zip


Denklemler


Denklem Çözüm Kümeleri

İki Bilinmeyenli Denklemleri Çözüm Kümeleri

Geometrik Anlamı

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Denklem Sistemlerinin Çözüm Metotları

Yok Etme Metodu

Yerine Koyma Metodu

Özel Denklemler

Denklemler ile İlgili Çözümlü Testler


12 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...denklemler.zip


Mutlak Değer


Karekök ve Mutlak Değer

Mutlak Değer ile ilgili Özellikler

Çözümlü Testler


14 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...utlakdeger.zip


Köklü İfadeler


Rasyonel Üstün Genişletilmesi ve Sadeleştirilmesi

Toplama çıkarma çarpma bölme

Paydanın Rasyonel Yapılması

Kök İçinde Köklü İfadeler

Sonsuz Kökler

Köklü İfadelerde Sıralama

Özel Kökler

Çözümlü Testler


15 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...luifadeler.zip


Reel Sayılar Sıralama ve Eşitsizlik


İrrasyonel Sayılar

Reel Sayılarda İşlemler

Reel Sayılarda Eşitliğin Özelliği

Reel Sayılarda Sıralama

Sıralama Özellikleri

Reel Sayı Aralıkları

Çözümlü Testler


11 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...eelsayilar.zip


Üslü İfadeler


Üslü İfadelerde 4 İşlem

Tabanları Aynı üstleri Farklı İfadelerin Çarpımı ve Bölümü

Tabanları Farklı Üstleri Aynı Olan İfadelerin Çarpımı ve Bölümü

Üslü Sayıların Sıralaması

Üslü Denklemler

10 un Kuvvetleri

Çözümlü Testler


13 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...luifadeler.zip


Doğal ve Tam Sayılar


Sayma Sayılar Kümesi

4 İşlem

Doğal Sayıların Kuvveti

Üslü Sayılar

Bölme İşleminin Özellikleri

Taban Aritmetiği

Faktöriyel

Asal Sayılar

Asal Çarpanlar

Bölünebilme Kuralları

(2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,17,19 ile bölünebilme kuraları)

Ebob - Ekok

Tek ve Çift Tamsayılar Özellikleri


15 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...tamsayilar.zip


Problemler


Denklem Kurma Problemleri

Problem Çözme Stratejisi

Matematik Diline Çevirme

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi - Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Konu ile İlgili Çözümlü Test


15 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...problemler.zip


Kümeler


Küme Kavramı

Küme Gösterimi

Sonlu ve Sonsuz Kümeler

Alt Küme ve Özellikleri

Kuvvet Kümesi

Kümelerde İşlemler

Dağılma Özelliği

Evrensel Küme

Tümleme ve Özellikler

Fark Kümesi ve Özellikleri

Açık Önermeler

Varlıksal ve Evrensel Niceleyiciler

En az ve Her ile Yapılan Önermelerin Olumsuzu

Konu ile İlgili Çözümlü Test


30 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...65/kumeler.zip


Bağıntı ve Fonksiyon


Sıralı N li ifadeler

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

Kartezyen Çarpımın Özellikleri

Koordinat Sistemi Analitik Düzlem

Bağıntı

Bağıntının Şeması ve Grafiği

Bağıntı Sayısı

Bir Bağıntının Tersi

İki Bağıntının Bileşkesi

Bir Kümede Tanımlı Bağıntıların Özellikleri

Ters Simetri Özellikleri

Denklik Bağıntısı

Denklik Sınıfları

Sıralama Bağıntısı

Fonksiyon

Fonksiyonun Grafiği

Fonksiyonlarda Dört İşlem

Eşit Fonksiyonlar

Fonksiyon Çeşitleri

Permütasyon Fonksiyon

Birim Fonksiyon

Fonksiyonların Bileşkesi

Fonksiyon Sayısı

Konuyla İlgili Çözümlü Sorular


53 Sayfa


http://www.fileden.com/files/2008/10...eFonksiyon.zip


İşlem


şlemin Özellikleri

Modüler Aritmetik

Matematik Sistemler

Grup, Halka, Cisim

Konuyla İlgili Çözümlü Sorular


19 Sayfa

http://www.fileden.com/files/2008/10...6365/islem.zip

ALINTIDIR.