Dairenin Çevresini ve Çapını Hesaplama - Dairenin Çevresini Hesaplama - Dairenin Çapını HesaplamaDairenin Çevresini Hesaplama Dairenin Çapını
Geometride çemberin tanımını ve çevresinin uzunluğunun nasıl hesaplanacağını içeren bilgiler aşağıdadır. Bilgilerinize…
Çember : Bir yüzey üzerinde alınan bir noktadan eşit uzunlukta çizilen kapalı eğriye çember denir. Çemberin ortasından alınan noktaya merkez nokta denir.( M) ile gösterilir. noktası üzerinden geçen ve çember üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına ise çemberin çapı denir. noktası ile çember üzerinde alınan bir nokta arasında kalan doğru parçasına ise yarıçap denir. Yarıçap ( r ) sembolü ile gösterilir.
1 – Verilen bir çemberin çevre uzunluğunun, çapına bölümü ile Pi sayısı bulunur.Pi sayısı ( 3.14 ) olarak bulunur.Bu sayı sabit bir sayıdır.
Pi sayısı = Çemberin çevre uzunluğu olarak yazılır
çap ( 2 r )

Örnek: Çember şeklindeki bir havuzun yarıçapı 6 m’dir.Çevresinin uzunluğu 19 m. olduğuna göre,bu havuzun pi sayısı kaçtır?
Çözüm:

 • formül, Pi sayısı = çevre


 • çap (2r)


 • Pi sayısı = 19


 • 2×3


 • Pi sayısı = 19 : 6 = 3.1 bulunur

2 – Çap Uzunluğu : Merkez noktadan geçerek,çember üzerindeki iki notayı birleştiren doğru parçasıdır.Çap uzunluğunu bulmak için,
Pi sayısı = çevre ise,

 • çap


 • Çap(2 r )= çevre


 • Pi sayısı olur.

Örnek : Çevre uzunluğu 24 cm olan bir çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm’dir?(Pi sayısı =3 )
Çözüm : Çap(2r) = çevre

 • Pi sayısı

= 24 : 3 = 8 cm bulunur. Çap = 2x r olduğuna göre 8:2 = 4 cm bulunur.
3- Çevre Uzunluğu:

 • Çemberin çevresinin uzunluğu; Çap uzunluğunun Pi sayısı ile çarpımına eşittir.


 • Çevre = Çap x Pi sayısı ise buradan


 • Çevre = 2 r x Pi olur.Akılda daha iyi kalması için


 • Çevre = 2 Pi Re


 • Çevre = 2 x Pix r biçiminde yazarız.

Örnek : Çap uzunluğu 22 m olan çemberin çevresinin uzunluğu ne kadardır? ( Pi =3 )
Çözüm : Çap = 2 r olduğuna göre

 • Yarıçap ( r ) = 11 cm olur.


 • Çevre = 2 x Pi x r


 • Çevre = 2 x 3x 11


 • Çevre = 6 x 11


 • Çevre = 66 cm bulunur.

Çemberin Alanı ve Çemberin Çevresi