Üslü Sayılar ve üslü Sayılar tanımı ve üslü Sayılar nedir ve üslü sayıların özellikleri ve üslü ve köklü sayıların tarihçesi ve kullanım alanları ve üslü Sayılar örnekler ve bir üslü sayıda kendisiyle çarpılan sayı ve matematik üslü Sayılar ve üslü sayı nedir ve üstlü Sayılar ve üslü Sayılar Açıklaması ve üslü sayıların kullanım alanları ve üslü sayıların Açıklaması ve üslü ve köklü Sayılar nedir ve Üslü Sayılar Nedir Vikipedi ve üssü Sayılar nedir ve 0 üssü 1 kaçtır ve üslü sayılarda 0 ve üslü sayı ve 0 üssü 0 kaçtır ve usLu Sayılar ve üslü Sayılar konusu ve üslü ve köklü sayıların tarihçesi vikipedi ve uslu sayilar ve matematikte üslü Sayılar nedir.

Üstel sayılar, bir doğal sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir. a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere, ifadesine üslü ifade denir. k . an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban n ye üs denir.

1 den büyük üslü doğal sayılarda sıralama yapılırken, Tabanlar eşitse; üssü küçük olan daha küçüktür. Üsler eşitse; tabanı küçük olan daha küçüktür.

3 x 3 x 3 x 3 x 3 ifadesini kısaca;
35 şeklinde yazabiliriz.
3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35 tir.
35 sayısı üç üssü beş veya üçün beşinci kuvveti diye okunur. Bu sayıda taban 3, üs ise 5 tir.


Üslü ifadelerin özellikleri

1. a ≠ 0 ise, a0 = 1 dir.
2. 00 tanımsızdır.
3. n İ R ise, 1n = 1 dir.
4. (am)n = (an)m = am . n
5. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
6. Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.
7. n bir tam sayı ve a bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,
a. (– a)2n = a2n ifadesi daima pozitiftir.
b. (– a2n) = – a2n ifadesi daima negatiftir.
c. (– a)2n + 1 = – a2n + 1 ifadesi a pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir