pisagor bağıntısı ile ilgili sorular, pisagor bağıntısı ile ilgili çözümlü sorular, pisagor bağıntısı soruları, pisagor bağıntısı çözümlü sorular, öklit bağıntısı soruları, pisagor ile ilgili sorular, öklid bağıntısı ile ilgili sorular, pisagor soruları, pisagor çözümlü sorular, öklit bağıntısı ile ilgili sorular, öklit bağıntısı, pisagor bağıntısı ile ilgili sorular ve çözümleri, öklit, pisagor ve öklit bağıntısı, öklit bağıntısı ile ilgili çözümlü sorular, öklit teoremi, öklid, öklit teoremi, öklid, öklid teoremi, öklid teoremi geometri, öklid teorileri, öklid teorisi, öklidin doğum yeri, öklit teoremi, öklit soruları cevapları, öklit tablosu, öklit teoremi, öklit teoremi geometr, öklit teoremleri, öklit teorimi, öklit teorisi, öklit ve felsefe, öklit ve pisagorun hayatı, öklitin teoremi, ünlü matematikçilerin hayatı ve teoremleri, geometri öklid teoremi, geometri oklit teorimi, hipotenüs teoremi, oklid, oklid teoremi, oklid teorimi, oklit teoremi, oklit teorimi, pisagor, pisagor hayatı ve teorisi, pisagor tablosu, pisagor teorileri, pisagor teorimi, pisagor teorisi, pisagor ve öklid, pisagor ve öklid tablosu, pisagor ve öklit, pisagor ve öklit tablosu, pisagor ve öklit tablosu

Pisagor Teoremi
Vikipedi özgür ansiklopedi
Pisagor bağıntısı görsel açıklaması


Pisagor teoremine göre bir diküçgende dik kenarların karelerinin toplamları hipotenüsün karesine eşittir.
Bunun ispatı şuna dayanmaktadır:

'c' uzunluğu hipotenüstür. 'a' ve 'b uzunlukları ise dik kenarlardır. Her kenardan birer kare oluşturulur. Bu karelerin alanları kare alan formülüne dayalı olarak

şeklinde sıralanır. Böylece üç karenin köşelerinin birleşiminden oluşan bir dik üçgen oluşturulur. Oluşan üçgenin dik köşesinden hipotenüsün oluşturduğu karenin hipotenüse paralel olan kenara indirilen dikme ile üçgen içerisinde Öklid bağıntısı kurulur. (Öklid bağıntısı benzerlikten ispatlanabilmektedir.)
Öklid'e göre;

yani dik kenarlardan birinin karesi dik açıdan hipotenüse indirilen dikmenin ayırdığı parçalardan kendisine komşu olan tarafın uzunluğu ile hipotenüsün tamamının çarpımına eşittir. Bu durumda;

olacaktır. Yani a kenarına ait karenin alanı hipotenüse ait alanın dik açıdan indirilen dikmeyle ikiye ayırdığı alanlardan kendisine komşu olan alana eşit olacaktır. Bu durumu diğer kenar için de düşünürüz.

olacaktır.
Matematikte Pisagor Teoremi Öklid Geometrisi'nde bir dik üçgenin 3 kenarı için bir bağıntıdır. Bilinen en eski matematiksel teoremlerden biridir. Teorem sonradan İÖ 6. yy'da Yunan filozof ve matematikçi Pisagor'a atfen isimlendirilmiş ise de Hindu Yunan Çinli ve Babilli matematikçiler teoremin unsurlarını o yaşamadan önce bilmekteydiler.
Pisagor teoreminin bilinen ilk ispatı Öklid'in Elementler eserinde bulunabilir.

Sayısal Örnek ve Tarihte Kullanılışı
En yaygin olarak karşılaşılan örneklerden biri "3-4-5" üçgenidir .
Bu komşu kenarları sırasıyla 3 birim 4 birim ve karşı kenarı 5 birim olan bir dik üçgeni temsil eder.
Diğer örnekleri ise 5-12-13 8-15-17 7-24-25 9-40-41 ...
Pisagor teoremi bir dik açı oluşturmak kolaydır.
Şöyle ki:
1) Yeterli uzunlukta bir halatı(ya da ipliği) eşit 12 parçaya ayıracak şekilde işaretleyin.
2) Bu işaretlerden 3. ve 5. (3+5) noktalari sabitleyip ipin açıkta kalan iki ucunu (gergin olacak şekilde) birleştirin.
3) 3. işaretin bulunduğu noktada bir dik açı elde edersiniz.
Bu yöntemin geçmişte tarım alanlarının paylaşılması arazi sınırlarının belirlenmesi gibi alanlarda kullanıldığı bilinmektedir.

Pisagor Teoreminin animasyonlu geometrik kanıtı