Hz.Elyasa ve Hz.Hızkıl (Hezekiel)

Hz.Elyasa Kur’an’da iki ayette geçmektedir. Bir ayette Hz.İsmail, Hz.Yunus, Hz.Lut ile birlikte anılmaktadır. Hepsinin yol gösterici olarak üstün kılındığı belirtilmektedir (Enam S.86). İkinci ayette ise adı Hz.İsmail ve Hz.Zulkifl’le birlikte anılmaktadır.Hepsinin iyilerden olduğu belirtilmektedir (Sad S.38).Adının yazımı değişiktir.

Tevrat’taki adı Elişa dır(I.Krallar XIX/16;II.Krallar III/20). İsrail Krallığı’da yaşayan Şafat’ın oğludur. Hz.İlyas’tan sonra peygamber olmuştur. Hz.Elyasa peygamberliği sırasında mucizeler göstermiştir. Bulunduğu bölgedeki insanların kentin suyunun ürün vermeye elverişli olmadığını söylemeleri üzerine Hz.Elyasa içinde tuz olan bir kap istemiş, bunu suların kaynağına atarak suları kullanışlı hale getirmiştir (III.Krallar 19,22).

Bir kez yoldan geçen çocuklar onunla alay edince onları lanetlemiş, ormandan çıkan bir ayı bu çocukların 42 sini parçalamıştır(III. Krallar / 23,25). Bir başka mucizeside çölde susuz kalan halkın Hz.Elyasa’ya başvurması üzerine vadide açılan çukurlar su ile dolmuştur (III.Krallar III/1,20).

Tevrat’ta yer alan pek çok mucizesi bulunmaktadır. Örneğin çocuğu olmayan yaşlı bir kadının çocuğu olmuş, zehirli bir yemeğin zehirini yok etmiş, az yemekle çok kişiyi doyurmuş, bir sürümlük zeytinyağını öyle çoğaltmışki her kes kaplarını doldurduğu halde arta kalanı ile yoksul bir kadın borçlarını ödemiş,geçimini bu zeytinyağıyla sürdürmüştür.

Cüzzamlı bir hastayı iyi etmiş, orduların başarılarını sağlamıştır.

Hz.Elyasa ile bulabildiğim bilgi bu kadar yeni bilgilere ulaştığımda bu sayfada yayınlayacağım.

Bahsedeceğim diğer peygamber Hz.Hezekiel dir.Yahudilerin önemli bir peygamberidir. Tevrat’ Hezekiel başlığında onun için 48 bölümlük bir kitap vardır. Annesi çok yaşlanıp çocuk doğuramaz duruma gelince Tanrı’dan bir oğul dilemiş, ona Hz.Hezekiel adı vermiştir. Bunun için de Hz.Hezekiel kocakarının oğlu diye anılır. Kur’an onun adını vermeden, binlerce ölüyü dirilttiğini söylemektedir (Bakara S.243).

Burada Allah ölüleri diriltebileceğini göstermek için Hz.Hezekiel’i 4000 ölünün bulunduğu bir mezarlığa gönderemiştir. Onların kemikleri darmadağınık bir durumdadır. Kuşlar, yırtıcı hayvanlar kemikleri dağıtmışlardır. Hz Hızkıl kemiklere Allah’ın onların toplanmasını buyurduğunu söylemesi üzerine,kemikler bir araya gelmişler, ete bürünmelerini söyleyince de hepsi canlanıp ayağa kalkmışlardır.

Bunlar puta taptıkları için Allah onları cezalandırıp öldürmüştür.Hz.Hızkıl’ın asasıyla yeniden yaşama dönmüşlerdir.