HZ.ALİNİN MEZARI NEREDEDİR?

Hz. Ali Aldığı kılıç yarasının etkisiyle , üç gün sonra, H. 40 yılın ramazan ayının 17. (M. 23 ocak 661) cuma günü vefat etti. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, cesedini yıkadılar, üç parç kefen ile kefenlediler. Cenaze namazını, Hz. Hasan dokuz tekbir (İbnü�-Esir� göre, yedi tekbir) ile kıldırdı ve Küfe�e sultan sarayı ile mescid arasında defenettiler ve mezarının yerini belirsiz ettiler. Ertesi günü Hz. Hasan emretti, Abdurrahman b. Mülcem� öldürdüler. Müslümanlar cesedini alarak hasırlara sarıp ateşe verdiler. Kaynak: Taberi, (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.214-217 E.O.Y. İbnü�-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.3, sa.397-402 B.Y.

İkinci bir rivayete göre, Hz. Ali Küfe civarında, bu şehri Fırat nehrinin taşımalarından koruyan sedler yakınında bir yere gömülmüş idi ki, daha sonra burada, Necef şehri (bugünkü Meşhed Ali) inkişaf etti.

Üçüncü bir rivayete göre, Hz. Ali Medine�e Fatima�in mezarı yanına (yani bugünkü cennet el-baki kabristanından medfundur) defnedilmiş idi.

Dördüncü rivayet ise, Hz. Alinin mezarı Kasr el-İmara civarında olduğu rivayet edilmektedir. Buna göre, Necef deki mezar, gerçekte Hz. Ali nin mezarı değil de, islamdan önceki devirden kalma mukaddes bir mezar olabilir; zaten burada Adem ve Nüh n mezarlarının bulunduğu da söyleniyordu. Kaynak: İslam ansiklopedisi, Leyden tabı, ma.Necef, M.E.B.Y.
Hz. Ali nin farzedilen mezarı üzerinede büyük bir türbe, Hicri 369 (M.979) senesi Deylem asıllı Büveyhi hükümdarı Azud el-Davla (M.936-983) tarafından inşa ettirdi ki, hükümdar Azud el-Davla ile oğulları Şeref el-Davla ve Baha el-Davladin gömülmüş oldukları bu türbe Hamd Allah Mustavfi (M.1281-1350) zamanında hala mevcud idi.

Kaynak: İbnül-Esir (M.1160-123İs4), El-Kamil, c.8, sa.609-610 ve c.9, sa.25 ve sa.193 B.Y. lam ansiklopedisi, Leyden tabı, ma. Adududdevle M.E.B.Y.

alıntıdır...