SAĞLIK BİLGİSİ 1 test 1

1. Aşağıdaki hastalık nedenlerinden hangisi biyolojik etkenler içinde yer alır ?
a. kanser yapıcı madde
b. Kirli su
c. mikroorganizma
d. stres


2. Aşağıdakilerden hangisi vektörlerin yol açtığı hastalıklardandır ?
a. kolera
b. tifüs
c. tifo
d. menenjit

3. Aşağıdakilerden hangileri koruyucu sağlık hizmetlerindendir ? I. Yeterli ve dengeli beslenmenin öğretilmesi II. İnsanların bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi III. Bedensel ve ruhsal hastalığı olanların kapsamlı olarak tedavi edilmesi
a. Yalnız I
b. I ve II
c. II ve III
d. I � II � III

4. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik ikincil korunma uygulamalarındandır ?
a. genetik danışma
b. aile planlaması ile ilgili bilgilendirme
c. sağlık eğitimi
d. Hastalığın tanısının konması

5. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon çalışmalarının amaçlarından değildir ?
a. Yeni beceriler kazandırma
b. Sosyal uyum çalışmaları
c. gelir düzeyinin yükseltilmesi
d. Bedensel yeteneklerin arttırılması

6. Aşağıdakilerden hangisi hücrede enerji üretim merkezidir ?
a. Mitokondri
b. Lizozom
c. Sentriol
d. Golgi aygıtı

7. Aşağıdaki hücre yapılarından hangisinin görevi yanlış verilmiştir ?
a. Lizozom => Hücre içi sindirim
b. Ribozom => protein yapımı
c. hücre zarı => mukus salgılama
d. Çekirdek => Hücre yönetimi

8. Aşağıdakilerden hangileri hücrelerin aşırı şekilde büyümesine ve çoğalmasına sebep olur ?
a. Yalnız I
b. I � III
c. II � III
d. I � II - III

9. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA�nın ortak özelliğidir ?
a. Nükleotitlerden oluşma
b. Çift sarmal yapıda olma
c. Tek sarmal yapıda olma
d. Ribozomlarda bulunma

10 . Bele korse veya kuşak sarılması . Çok yumuşak yatakta yatma . sürekli dar ayakkabı ve dar elbise giyme Yukarıdaki uygulamalar hangi sağlık problemine yol açar ?
a. sinir dokunun tamamen hasar görmesine
b. Büyüme hormonunun salgılanmamasına
c. Vücudun, duruş özelliğinin bozulmasına
d. İskelet kaslarının sürekli kasılmasına

11. Aşağıdakilerden hangisi bütün atardamarların ortak özelliğidir ?
a. Kalbe kan getirme
b. Kalpten kan götürme
c. temiz kan taşıma
d. Kirli kan taşıma

12. Aşağıdakilerden hangisi akkan (lenf) sistemimiz tarafından gerçekleştirilemez ?
a. Dokularda biriken sıvının uzaklaştırılması
b. İnce bağırsaktan yağların emilmesi
c. Zararlı etkenlere karşı vücudun savunulması
d. Kanın kalpten dokulara kadar iletilmesi

13. bağışıklık için gerekli T lenfositlerinin gelişmesinde görevi olan hormonu, aşağı- dakilerden hangisi salgılar ?
a. tiroid
b. timus
c. Adrenal medulla
d. Adrenal korteks

14. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik çağındaki kız ve rekek çocuklarda görülen gelişim özelliklerindendir ?
a. boy uzaması
b. Ses kalınlaşması
c. Gırtlak çıkıntısının belirginleşmesi
d. yumurta hücrelerinin olgunlaşması

15. Çocuğun gelişiminde aşağıdaki dönemlerden hangisi 3 � 6 yaş arasını kapsar ?
a. Bebeklik dönemi
b. Özerklik dönemi
c. oyun dönemi
d. Okul dönemi

16. Saç bakımıyla ilgili olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur ?
a. Tarak, havlu gibi eşyalar kişiye ait olmalıdır.
b. Gün içi sık sık şampuanla yıkanmalıdır.
c. Haftada bir kez çok sıcak su ile yıkanmalıdır.
d. Kepeklenmeyi önlemek için her türlü şampuan kullanılmalıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi diş sağlığını korumaya yönelik doğru uygulamalardandır ?
a. Diş fırçalamaya ergenlik çağında başlanmalıdır
b. Diş fırçaları yılda bir kez değiştirilmelidir
c. Diş aralarında kalan besin artıkları kürdanla temizlenmelidir
d. dişler günde en az iki kez fırçalanmalıdır

18. kilo vermeye yönelik beslenme uygulamasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmelidir.
a. doğal karbonhidrat kaynaklarına
b. Doymuş yağ oranı çok yüksek besinlere
c. Yüksek dozdaki vitamin preparatlarına
d. mineral oranı düşük besinlere

19. Aşağıdakilerden hangileri kişide alkol kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir ? I . Siroz II . gastrit III . Karaciğer yanması
a. Yalnız I
b. I � III
c. II � III
d. I � II � III

20. trafik kazalarına sebebiyet vermede aşağıdakilerden hangisi en fazla paya sahiptir ?
a. Yayalar
b. Sürücüler
c. Yolcular
d. Taşıtlar

CEVAP anahtari
1 C
2 B
3 B
4 D
5 C
6 A
7 C
8 B
9 A
10 C
11 B
12 D
13 B
14 A
15 C
16 A
17 D
18 A
19 D
20 B