1997 nüfus istanbul, 1997 türkiye illere göre nüfus yoğunluğu, 2000 türkiye nüfus dağılımı, 2007 bölgelere göre nüfus, 2007 nüfus haritası, 2007 nüfus sayımına göre türkiye nüfusu, 2007 türkiye nüfüs dağılımı, 2008 genel nufus eskişehir in nufusu kaçtır, 2008 nüfus kaç yılda bir yapılır, 29. ülkemizde en son nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?, adana 2000 yilindaki nufüsu kaçtir, akdeniz bölgesinde evler neyden yapılır, akdeniz bölgesinde nüfus ve yerleşmeler, akdeniz bölgesindeki nüfus ve yerleşme, akdeniz bölgesinin 2007 nüfus kaçtır?, akdeniz bölgesinin 2007 nüfus sayımı kaçtır?, akdeniz bölgesinin genel özellikleri nüfus ve yerleşim, akdeniz bölgesinin illeri ve nüfusu 2009 sayımı, akdeniz bölgesinin illerinin 2009 yılının nüfusu kaçtır, akdeniz bölgesinin nufusu kaçtır, akdeniz bölgesinin nüfus ve yerleşme, akdeniz bölgesinin nüfus ve yerleşmesi, akdeniz bölgesinin nüfusu kaçtır, akdeniz bölgesinin nüfusu kaçtır?, akdeniz in 2009 deki nüfusu, akdenız bolgesıde kac ıl vardır, az nüfuslu yerler ve nedenleri, nüfus dağılım haritası, ülkemiz nufüs ne kadar, ülkemiz nüfusu, ülkemizde arcılık dağılışı haritası, ülkemizde en çok nüfus bölgesi, ülkemizde kaç il vardır, ülkemizde kaç ilçe ve kaç köy vardir, ülkemizde kaç köy vardir, ülkemizde kaç köy vardır, ülkemizde nufus, ülkemizde nüfus, ülkemizde nüfus sayımının nedenleri, ülkemizin nüfusuTürkiye'de Nüfusun Dağılışı
.
.
Türkiye'de, 1997 nüfus sayımına göre, km2 ye düşen ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişidir. Ancak, ülkemizdeki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır.


Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:

1. Fiziki Faktörler


a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir..


b. Yerşekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir..


c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

2. Beşeri Faktörler


a. Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.


b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.


c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.


d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.


e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.


Bir ülkenin nüfus dağılımında fiziki faktörler daha etkiliyse, o ülke sanayileşmemiştir ve daha çok ta-nm ve hayvancılıkla geçimini temin etmektedir.


Nüfus dağılımında beşeri ve ekonomik faktörler daha çok etkiliyse, o ülke sanayileşmiş ve gelişmiş ülke demektir.


Türkiye nüfus dağılım haritası da; .


En kalabalık yerlerin; Trabzon, Samsun, Zonguldak, istanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Aydın, Adana, İçel, Hatay, Ankara ve Gaziantep olduğu görülür.


En seyrek nüfuslu yerlerin; Sinop, Kastamonu, Artvin, Gümüşhane, Kırklareli, Çanakkale, Muğla, Kütahya, Burdur, Sivas, ve Doğu Anadolu'da Elazığ, Malatya dışındaki iller olduğu görülür.