Kosova’daki hamamların süsleme üslûplarına gelince bu ancak kapı ile iç mekânların ahşap kısımları çeşme ve havuz gibi mermer aksamının aaayinatında görülmektedir. Zamanında Kosova’da büyük hamamların çok güzel beyaz mermerle döşeli olduklarını kimi belgelerden ve yaşlılardan öğreniyoruz.

Kosova’da tüm hamamlar da inşa malzemesi taştır. Soğukluklar genelde kubbeli olup kiremit örtülüdür halvetler ise kurşun kaplamalıdır. Hamamlardaki ışıklandırma halvet kubbelerindeki tepe camlarıyla gerçekleşmiştir.

Kosova’da bugün mevcut olan hamamların tümünün II. Dünya Savaşı’na kadar çalıştıkları tespit edilmiştir. Priştine’deki Fatih Sultan Mehmed Han Hamamı ile Vıçıtırın’daki Gazi Ali Bey Hamamı’nın ise 1970 yıllarına kadar çalıştıklarını biz de biliyoruz.

Kosova’da hamamlar tek veya çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Tek hamamlar sadece kadınlara ve erkeklere tahsis edilirken çifte hamamlar her iki cinse tahsis edilmiştir. Yukarıda anılan hamamlardan Prizren’de Gazi Mehmed Paşa Hamamı; Priştine’de Fatih Sultan Mehmed Han Hamamı ve İpek’te Mere Hüseyin Paşa Hamamı çifte hamamken diğer hamamlar tek olarak inşa edilmiştir. Bugün Prizren’de bulunan Gazi Mehmed Paşa Hamamı bu yörelerde bu tipte inşa edilen hamamların en güzeli ve en büyüğüdür. Kullanılmamasına karşın bu kente gelen tüm yabancıların ilgisini çeken hamam ayrıca kentin en önemli osmanlı mimarî eseridir.

Kosova hamamları (mevcut olanlar) koruma ve bakım açısından devlet himayesi altında bulunmalarına karşın hemen hemen hiçbir ilgi görmemektedirler. Bugün mevcut olan hamamlardan sadece Gazi Mehmed Paşa Hamamı’nın onarım kitabesi korunmuş diğerlerinin kitabeleri ise kaybolmuştur.

Kosova’da aleni ve çarşı hamamlarının yanı sıra tüm Müslüman evlerinde de yıkanmak için en azından birer gusülhanenin (hamamcığın) bulunduğunu da söylemek gerekir.

Bundan başka az da olsa kimi konak ve saraylarda da hamamların inşa edildiklerine dair belgeler ve o hamamların bugüne ulaşan kalıntıları mevcuttur. Örneğin: Prizren’de Mehmed Paşa Sarayı Hamamı Zinova’da Kukli Mehmed Bey Sarayı Hamamı buna örnek gösterilebilir.