Kurtuluş savaşında Doğu Cephesinde;

Ermeni Komutan Kanayan komutasındaki Ermeni, Gürcü ve o zamanki sovyetler birliği şimdinin Rusyasına ait birliklere Karşı savaştı.