Göktürklerde Ekonomik Yapı

Göktürklerin esas geçim kaynakları tarım bunun yanında ticaret ve hayvancılıktır.


Göktürklerde Ekonomik Yapı

Göktürklerde ekonominin ana kalemi hayvancılığa dayanmaktaydı. Tabi ki uygun olan topraklarda tarım da yapılmıştır. Aslında göçebe yaşam ağırlıklıdır.

Bilhassa küçükbaş hayvancılık ve büyük baş hayvancılık yapılmıştır. Bilakis tarımda ise mısır, haşhaş ayrıca organik sebze meyve üretirlerdi.


Zira diktikleri tohumlar büyüdüğünde yamaklar tarafından halk pazarında satışa sunulurdu.