konu:12sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 12 sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 12sınıf dil ve anlatım kitabı ölçme değerlendirme cevapları dil ve anlatım 12 sınıf ders kitabı cevapları 12 sınıf dil ve anlatım etkinlik cevapları 12 sınıf dil ve anlatım kitabı ölçme değerlendirme cevapları 12sınıf dil anlatım kitabı cevapları 12 sınıf dil anlatım kitabı cevapları 12 sınıf dil ve anlatım ölçme ve değerlendirme cevapları dil anlatım 12sınıf etkinlik cevapları 12 dil ve anlatım kitabı cevapları 12dil ve anlatım kitabının cevapları 12sınıf dil ve anlatım ölçme değerlendirme cevapları 12sınıf dil ve anlatım kitabı
12.SINIF DİL VE ANLATIM -HİKAYE-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
1.
• Gizli bir kamera titizliğiyle her şeyi gözleyen ve olduğu gibi yansıtan anlatıcının bakış açısı*na gözlemci anlatıcının bakış açısı denir.
• Çehov tarzı hikâyeler, yaşamdan bir kesit sunan ya da belli bir insanlık durumunu belli bir ortam içinde anlatan hikâyelerdir.
• Yukarıdaki parçada Maupassant tarzı hikâyenin özellikleri ağır basmaktadır.
• Ömer Seyfettin, Türk edebiyatında Maupassant tarzı hikâyenin temsilcisidir.
2.
• Hikâyede olayın ortaya çıkması için kişilerin bulunması yeterlidir. (Y) (Olay olabilmesi için kişiler birbirleriyle çatışmalı/karşılaşmalıdır.)
• Hikâyede olay, temayı beraberinde getirir ve olayın ortaya çıkması için kişilerin karşılaşması veya çatışması gerekir. (D)
• Olay, hikâyede yer alan kişi ve kişilerin; kendisiyle, birbirleriyle, yakın veya uzak çevresiyle yaşadığı çatışmaların soruna dönüşmesidir. (D)
• Farklı türde hikâyelerin ortaya çıkması; anlatıcı ile anlatılan arasındaki ilişki, tema çevresin*de yapıcı öğelerin düzenlenmesi ve bu öğelerin birbiriyle ilişkisinden kaynaklanır. (D)
• Olayın ortaya çıkması için kişilere, zamana ve mekâna ihtiyaç yoktur. (Y) i • Bir hikâyede karşılaşma ve çatışma bize temayı verir. (D)

3. Durum hikâyesinin Batı edebiyatındaki temsilcisi Anton Cehov. Doğru cevap: A

4. "Ne sen bana yaz ne de ben sana yazayım." Doğru cevap: B

5. "inkâr edilemez" ve "yadsınamaz" kelimeleri gereksiz bir şekilde aynı cümlede kullanılmıştır.
Doğru cevap: C

6. D seçeneğindeki zannediyorum ve sanıyorum kelimeleri, gereksiz bir biçimde aynı cümlede kullanılmıştır. Doğru cevap: D

7. Futbol önce tanımlanmış sonra da futbolun özellikleri açıklanmıştır. Doğru cevap: A

8. "Yeşil gözlü kız"tamlamasında bileşik sıfat kullanılmıştır. Aynı kullanım E seçeneğinde de var*dır. (Geniş bahçeli bir ev) Bu sıfat şu şekilde yapılır: Sıfat ve isimden oluşan tamlamaya -lı/li eki getirelerek bu eki alan grup bileşik sıfat olur. (Yeşil= Sıfat + Göz=İsim+ lü / isim) Doğru cevap: E

9. A seçeneğinde yer alan dikkatlice kelimesi, fiili durum yönünden belirtmektedir.
Doğru cevap: A

10. B seçeneğindeki Lüzumsuz Adam eseri, Sait Faik Abasıyanık'ındır. Doğru cevap: B

alıntıdır...