Her kelimenin tek heceden ibaret olduğu dillerdir

Kelimelerin çekimli halleri yoktur , cümle bir tek heceli ve çekimsiz kelimeler bütününden ibarettir ve be ifade ettiği keliemlerin cümle içerisindeki sırasından anlaşılır

Kelimelerin diğer dillerde çekimli veya ekle ifade edilen halleri ya hiç ifaede edilmez ya da ayrı bir kelime ile ifade edilir

Tek heceli oldukları için şekil olarak birbirine çok benzeyen kelimeleri ayırt etmek için çok zengin bir vurgu sistemi kullanılmaktadır

çin-tibet dilleri bu gruba girer

Tek heceli Diller


Bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir. Kelimelerin çekimli haller yoktur.

Tek heceli diller Özelliği

Bu yapıdaki dilin en önemli özelliği, sözcüklerin çekimli hallerinin olmamasıdır. Sözcükler, büküme uğramadan ve değişmeden sabit bir şekilde kaldığı için gramer ve anlamsal ilgileri cümle içerisinde bulunduğu yere göre belirlenir. Sözcükler, cümle içindeki yerlerine ve diğer sözcüklerle yanyana gelmelerine göre farklı anlam ve görev üstlenirler. Bu yapıdaki dillerde cümle vurgusu ve sözcük vurgusu çok büyük önem teşkil etmektedir. Tek bir sözcük farklı tonlarda söylendiğinde birçok değişik anlamı karşılayabilmektedir.

Tek heceli diller nelerdir

Çince, Tibetçe, Siyamca, Tek heceli diller grubuna giren dillerdendir.